1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Umetnost

umetnost.png

Prizadevamo si, da umetniške dosežke in presežke s pomočjo partnerskih kulturnih centrov predstavimo v mednarodnem prostoru, kjer si marsikatere umetniške stvaritve svoje mesto tudi zaslužijo.

prof. MATEJ ZUPAN
prorektor za področje umetniškega dela

S Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani sledimo poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti. Bogatimo širšo akademsko skupnost, spodbujamo nove oblike predstavitve umetniških del, krepimo okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in drugih študijskih programov preko okroglih miz ter spodbujamo sodelovanje z domačimi in s tujimi umetniki.

V letu 2015 smo organizirali okrogle mize na temo umetnosti in izpeljali prvo Mednarodno poletno šolo kulturnega managementa v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter vsemi pomembnimi kulturnimi ustanovami v Ljubljani, kot so Cankarjev dom, Festival Ljubljana, Slovenska filharmonija in Narodna galerija. Posebno pozornost smo namenili odprtju celoletne razstave ob sedemdesetletnici Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani z do takrat še nerazstavljenimi eksponati.

Nadaljevali smo s predstavitvami oddelkov in študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (kiparstvo, konservatorstvo in unikatno oblikovanje). Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani smo poleg gledaliških predstav izvedli tudi projekcije filmov v številnih kinematografih po Sloveniji. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani se je poleg mnogih nastopov predstavila tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma s kitajskim dirigentom En Shaom in violončelistom Sebastianom Bertoncljem.

Zelo aktivni smo tudi na področju zborovskega petja. Akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki bo v letu 2016 praznoval devetdeseto obletnico delovanja, združuje študente Univerze v Ljubljani. V ta namen pripravlja posebno jubilejno sezono različnih dogodkov in gala koncert.

Naš cilj za prihodnost je čim prejšnja uveljavitev študija umetnosti na tretji stopnji, ki celotni vertikali izobraževanja še manjka. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vpis polja umetnosti v register znanstveno-raziskovalnih področij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in na področju umetnosti še naprej delovali interdisciplinarno.