1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost
Ustvarjalne razmere za delo in študij

jana-lutovac-lah.png

Strateško usmeritev internacionalizacije Univerze v Ljubljani seveda podpiramo tudi na področju komuniciranja. Zato bomo v prihodnje načrtovano oziroma ciljano komunicirali z različnimi javnostmi tudi v tujini. V prvi polovici leta 2016 smo na tak način prvič osvajali bodoče študente iz tujine, izdali pa smo tudi bilten University of Ljubljana Echo (Odmev Univerze v Ljubljani), namenjen tuji akademski javnosti.

mag. JANA LUTOVAC LAH
pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje ter vodja kabineta rektorja

Univerza je v svojem poslanstvu lahko uspešna le, če ima visoko motivirane, odlične učitelje, raziskovalce, strokovne delavce in študente. Zato na Univerzi v Ljubljani skrbimo za ustvarjalne delovne in študijske razmere, ki poleg spodbujanja zavzetega dela ter študija študentom in zaposlenim omogočajo kakovostno delovno in študijsko življenje. Redno organiziramo poletne šole z različnih disciplinarnih področij, vzpostavljene imamo alumni klube, preko katerih vzpostavljamo in razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo (ne)gospodarstvo.

Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, razvijamo tudi tržno dejavnost, zato se na Univerzi v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji. Med našimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

Odmeven dogodek v letu 2015 je bilo slovesno odprtje visokotehnološkega razvojno-raziskovalnega centra Renishaw Tehnični inženiring na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in je plod dolgoletnega uspešnega sodelovanja fakultete z vodilnim svetovnim inženirskim podjetjem Renishaw iz Anglije. Center bo skrbel za načrtovanje, razvoj in dobavo integriranih vezij ter senzorskih tehnologij za skupino Renishaw. K sodelovanju in zaposlitvi bodo povabljeni tudi diplomanti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti smo na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani sodelovali s podjetjem Comsensus. Projekt smo izvedli v okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja. Sofinanciral ga je Evropski socialni sklad v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sodelujemo z različnimi podjetji in z njimi že več let za študente pripravljamo različne izzive. Svetovno znano podjetje Zemanta je v sodelovanju s fakulteto v letu 2015 ponovno pripravilo tekmovanje za najboljšo programersko rešitev, katerega zmagovalci so prejeli tudi možnost opravljanja plačane poletne prakse v tem podjetju. Mednarodno podjetje Comtrade je četrtič zapored študentom na podlagi reševanja izzivov omogočilo tudi pridobitev kreditnih točk in možnost za pridobitev dodatnega znanja.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo z namenom ugotavljanja in izboljševanja zadovoljstva študentov s predmeti in z njihovimi izvajalci začeli s kampanjo Vaše mnenje šteje. Študente smo spodbujali k oddaji mnenj in jim preko komunikacijske kampanje sporočali, kakšne so bile njihove želje ter kaj smo na podlagi njihovih mnenj spremenili. Komunikacija je potekala tako v slovenskem kot angleškem jeziku.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo odprli Kreativno učilnico FE – KUFE, ki je nov večnamenski prostor, namenjen dijakom in študentom. V njej se odvijajo različne delavnice, predavanja, tečaji in druga tematska druženja. V novi kreativni učilnici so ob koncu leta 2015 že nastajali kreativni elektronski novoletni okraski. V avli fakultete smo s preselitvijo računalniške učilnice pridobili tudi kakovostno 'dnevno sobo', kjer se pretežno družijo študentje in zaposleni, v njej pa potekajo tudi družabni dogodki.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani vsestransko in tudi finančno podpiramo obštudijsko udejstvovanje študentov, kjer predvsem moška in ženska veslaška ekipa ter ekipa jadralcev dosegajo vrhunske rezultate na mednarodnih regatah. Na ta način krepimo kolektivni in športni duh, pripadnost fakulteti ter skrbimo za njeno prepoznavnost.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo uvedli tutorsko učilnico v sistemu Moodle. V tem odprtokodnem sistemu za postavitev spletnih učilnic so vsem zainteresiranim dostopni pogosta vprašanja in odgovori. Tutorska pomoč je zato lahko učinkovitejša.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zadovoljstvu in zdravju zaposlenih v letu 2015 posvetili več pozornosti. Med drugim smo začeli izvajati športno vadbo in spodbujati hojo po fakultetnih stopnicah. Organizirali smo športne aktivnosti v okviru Dekanjinega dne, predavanja na temo zdrave prehrane in gibanja, postavili intranetno stran na temo promocije zdravja ter izvedli usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost.

Na rektoratu Univerze smo uredili kotiček za samopostrežno pripravo hrane zaposlenih, kar omogoča prijetnejši odmor med delovnim časom. Enkrat tedensko za zaposlene organiziramo tudi športno rekreacijo.

razmere za delo in študij.jpg