Home page
 1. Top news
 2. Information guide for international students
 3. Bachelor and Single-cycle master degree programmes
 4. Master degree programmes
 5. Doctoral degree programmes
 6. Programmes and Subjects in English
 7. International Cooperation and Exchange
 8. Impressions
 9. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 10. Summer school 2021
 11. Young Researchers
 12. Latest research news
 13. Student council
 14. University of Ljubljana members
 15. University ranking
 16. Useful contacts and quick overview
 17. Year plus

Izberi pravi študij zase - vpiši se na Univerzo v Ljubljani

1. Slovenija
Prebivalstvo: 2 milijona
Površina: 20,273 km2
Glavno mesto: Ljubljana
Uradni jezik: slovenski
Valuta: evro
Politični sistem: demokratična republika
Članica Evropske unije od leta 2004
Najvišji vrh: Triglav (2864 m)
Obala: Jadransko morje (47 km obale)
 
2.  Ljubljana
Glavno mesto Slovenije
Površina: 275 km2
Prebivalstvo: 292.988
Povprečna temperatura v januarju: okoli 0 °C
Povprečna temperatura v juliju: nad 20 °C
Kongresni trg je eden izmed osrednjih trgov v Ljubljani, na katerem je tudi sedež Univerze v Ljubljani
 
3.  Univerza v Ljubljani
Ustanovljena leta 1919 s 5 članicami
Študijska področja: umetnost, narava in tehnika, jeziki, družboslovje, humanistika, medicina, zdravje in šport
 
Trenutno: 23 fakultet in 3 umetniške akademije
1. Akademija za glasbo
2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
4. Biotehniška fakulteta
5. Ekonomska fakulteta
6. Fakulteta za arhitekturo
7. Fakulteta za družbene vede
8. Fakulteta za elektrotehniko
9. Fakulteta za farmacijo
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
12. Fakulteta za matematiko in fiziko
13. Fakulteta za pomorstvo in promet
14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
15. Fakulteta za socialno delo
16. Fakulteta za strojništvo
17. Fakulteta za šport
18. Fakulteta za upravo
19. Filozofska fakulteta
20. Medicinska fakulteta
21. Naravoslovnotehniška fakulteta
22. Pedagoška fakulteta
23. Pravna fakulteta
24. Teološka fakulteta
25. Veterinarska fakulteta
26. Zdravstvena fakulteta
 
4.  Dosežki
Med najboljšimi 3 % univerz na svetu
 
5.  Univerza v Ljubljani
37.615 študentov
• 3.094 redno vpisanih tujih študentov
2.110 tujih študentov na izmenjavi pri nas
6.296 zaposlenih
4.252 registriranih raziskovalcev
370 mladih raziskovalcev + 16 post-docs
132 dolgoročnih raziskovalnih programov
504 raziskovalnih projektov

6.  Mednarodna partnerstva
Sporazumi:
8 strateških partnerstev iz 7 držav
• 127 centralnih sporazumov iz 37 držav
• 500 fakultetnih sporazumov iz 73 držav
• 2.508 Erasmus pogodb

Področja sodelovanja:
• Izmenjava študentov in osebja
• Skupni raziskovalni projekti in aktivnosti
• Skupne konference, seminarji, delavnice, simpoziji itd.
• Skupni programi, dvojne diplome
 
7.  Študijski programi 2020/2021
Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi: 155
Magistrski študijski programi: 189 (od tega 11 skupnih)
Doktorski študijski programi: 21

800 predmetov v angleščini
 
Struktura:
3 + 2 + 4
5-6 + 4

8.  Študijski programi v angleščini
Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi: 3
Magistrski študijski programi: 43
Doktorski študijski programi: 21 (v primeru, da so vpisani tudi mednarodni študentje, predavatelji in študentje izberejo jezik, v katerem bodo potekala predavanja; mednarodni študentje in mentorji se sporazumevajo v angleškem ali drugem tujem jeziku)
 
9.  Informativni dnevi
• Informativa: 24. in 25. januar 2020
• Informativni dnevi na članicah Univerze v Ljubljani akademijah / fakultetah: 14. in 15. februar 2020
• Informativni dan na rektoratu Univerze v Ljubljani: 14. februar 2020
• On-line informativni dnevi
• Mednarodni sejmi in konference
 
10. Prijavni roki
Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
Državljani EU
• Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 9. aprila 2020
• Drugi prijavni rok: od 20. do 28. avgusta 2020
• Tretji prijavni rok: od 24. do 25. septembra 2020 (razpoložljiva mesta samo za izredni študij)
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic EU
• Prijavni rok: od 12. februarja do 20. aprila 2020
• Drugi prijavni rok: od 9. do 11. september 2020

Magistrski študijski programi
Prijavni roki so objavljeni v razpisu za vpis za vsak program posebej (od maja do septembra)
 
Doktorski študijski programi
Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo (od maja do septembra)

 11.  Prijava za vpis in priznavanje tuje izobrazbe

• Kandidat prijavo za vpis in priznavanje tuje izobrazbe odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

• Prijavno-sprejemni postopek: vpis.tujina@uni-lj.si

• Tehnična podpora za izpolnjevanje prijave: ekc@gov.si

• Priznavanje tujih zaključnih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov: priznavanje@uni-lj.si

• Priznavanje tujih dodiplomskih listin (diplom) za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov in priznavanje deloma opravljenega tujega izobraževanja (delov izobraževanja) za prepis (vpis v višje letnike študija 1., 2. in 3. stopnje): postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji (članici univerze), kamor se kandidat prijavi za študij
 
12. Leto plus
Vključevanje v slovensko okolje in študij na Univerzi v Ljubljani
Ciljna skupina: tuji študenti (1. in 2. stopnja) v prvem letu študija na Univerzi v Ljubljani brez ustreznega znanja slovenščine
• Če študent pridobi vsaj 30 ECTS KT, od tega vsaj 6 ECTS KT iz slovenščine, je upravičen do podaljšanja statusa
• Za pridobitev ostalih ECTS KT študent izbere druge predmete iz izbranega študijskega programa in drugih predmetov Leta Plus
 
Začetek študijskega leta: 1. oktober
Zaključek študijskega leta: 30. september
 
13. Šolnina
Šolnino krijejo:
• Vsi študenti iz držav nečlanic Evropske unije, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma (Slovenija ima sklenjene sporazume s Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom)
• Vsi študenti, ki že imajo predhodno pridobljeno enakovredno stopnjo izobrazbe
• Vsi študenti 3. stopnje
• Vsi študenti izrednega študija
 
14. Štipendije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Spletna stran: www.sklad-kadri.si
E-naslov:
Telefon: +386 1 434 10 80
 
15. Namestitev
Študentski domovi: Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki prejemajo štipendijo Republike Slovenije (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje), lahko zaprosijo za dodelitev sobe v študentskem domu (www.stud-dom-lj.si)
 
Dom podiplomcev: za zaposlene študente doktorskega študija, ki imajo status mladega raziskovalca in doktorske študente brez slovenskega državljanstva in brez statusa mladega statusa raziskovalca, ki prejemajo štipendijo v Republiki Sloveniji
 
Informacije za najem sobe ali stanovanja
Zavod Študentska svetovalnica,
Brezplačna posredovalnica sob m2
Spletna stran: www.mkvadrat.si
E-naslov:
 
Druge možnosti za najem sobe ali stanovanja
www.nepremicnine.net
www.airbnb.com
www.housinganywhere.com
 
Začasne namestitve
www.visitljubljana.si/en/accommodation
 
16. Viza in zdravstveno zavarovanje 
Viza
Državljani vizumsko obveznih držav morajo imeti za vstop v Republiko Slovenijo oz. schengensko območje poleg veljavnega potnega lista tudi vizum
Predstavništva po svetu: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu
 
Zdravstveno zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: www.zzzs.si/indexeng.html
 
17. Za vse študente
Priložnosti za delo
Študentski servisi
www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
 
Subvencionirana študentska prehrana
vsak delovni dan – 2, 69 EUR (razen od 15. julija do 15. avgusta)
več kot 700 restavracij
cene: 2,69 – 7,00 EUR
www.studentska-prehrana.si
 
Subvencioniran prevoz
subvencije.ijpp.si
 
18. Izmenjava
Na Univerzo v Ljubljani se lahko prijavite tudi v okviru izmenjave za en ali dva semestra, v primeru da je univerza, na katero ste vpisani, partnerska univerza Univerze v Ljubljani
 
Prijavni roki:
15. maj za zimski semester oz. celo študijsko leto
15. november za letni semester
 
E-naslov:
 
19. Poletne šole
Poletne šole so odličen način za povečanje vašega akademskega znanja med poletnimi počitnicami
 
20. Karierni centri Univerze v Ljubljani
Vse je mogoče s pravočasnim načrtovanjem kariere
• Individualna svetovanja (izbira študijskega programa – možno tudi preko Skype-a)
• Delavnice za hitrejši in učinkovitejši prehod na trg dela
• Delavnice za pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc
• Karierni dnevi
• Povezovalni dogodki z delodajalci
 
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
E-naslov:
 
21. Tutorstvo in obštudijske dejavnosti
Z nami gre lažje
Tutor nudi tujim študentom ustrezno podporo pri študiju, administrativnih zadevah ter pomoč pri vključevanju v študentsko življenje in novo kulturo
 
Obštudijske dejavnosti
• Umetnost in kultura
• Družbene dejavnosti
• Športna dejavnost
 
22. Kontakt
Spletna stran: www.uni-lj.si/study
E-naslov:
 
Vabljeni k vpisu na Univerzo v Ljubljani