1. letnik: URNIKI temeljnih predmetov za študijsko leto 2010/2011

Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije

Članki za seminarje za Modul 1: Metabolični procesi in njihovo uravnavanje

Molekularne osnove farmacevtske kemije

Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike

Molekularna biofarmacija in farmakokinetika

Genetika 

Izpitni rok za modul 1 Genetski koncepti bo 20. decembra 2010 ob 14. 30 uri na Biotehniški fakulteti (avla dekanata).

Gradiva za Modul 1 : Genetski koncepti

Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo

Medicinska celična biologija

Raziskave v klinični medicini 

Raziskave v klinični medicini - popravek urnika, 25. 1. 2011

Modul 1: Metode v medicinskih raziskavah - popravek urnika, 7. 12. 2010


Mikrobiologija

Znanstveni vidiki javnega zdravja

Toksikologija

Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih

Elementi zdravstvene ustreznosti živil 

 

2. letnik: Urniki izbirnih predmetov v študijskem letu 2010/2011 

Ehokardiografija

 

Članki za seminarje za modul 1

Seminarji pri prof. dr. Ani Plemenitaš  

Seminarji pri prof. dr. Petru Mačku


Seminarji pri prof. dr. Petru Dovču

 

Gradiva za Modul 1 Genetski koncepti temeljnega predmeta Genetika 

 1. A cis-acting regulatory mutation causes premature hair graying and susceptibility to melanoma in the horse 
 2. Epigenetic mechanisms in mammals
 3. Epigenetics and gene expression 
 4. Epigenetski mehanizmi regulacije ekspresije genov 
 5. The evolution of sex: empirical insights into the roles of epistasis and drift 
 6. Uravnavanje izražanja genov, transkriptomika in drugi pristopi po-genomskega obdobja 
 7. Genetic approaches and analysis of gene functionstrategies for manipulation of gene expression
 8. Human polymorphism at microRNAs and microRNA target sites 
 9. Genome Transplantation in Bacteria: Changing One Species to Another 
 10. In silico metode za analizo genomov 
 11. RNA-interferenca (RNAi) v temeljnih raziskavah in biomedicini 
 12. Pristopi v kvantitativni genetiki
 13. RNA-interferenca (RNAi) v temeljnih raziskavah in biomedicini 
 14. Fizično kartiranje in določanje nukleotidnega zaporedja kompleksnih genomov 
 15. Genetic approaches and analysis of gene functionstrategies for manipulation of gene expression 
 16. Epigenetski mehanizmi uravnavanja izražanja genov 
 17. Uravnavanje izražanja genov, transkriptomika in drugi pristopi po-genomskega obdobja 
 18. Novel research approaches in lactation biology