URNIKI temeljnih predmetov za študijsko leto 2009/2010

Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije 

Članki za seminarje za Modul 1: Metabolični procesi in njihovo uravnavanje

prof. dr. Katja Breskvar

Genetic Polymorphism and Variabilty of Chemical Carcinogenesis 

Cytochromes P450, Drugs and Diseases 

Gene-Environment Interactions and Epigenetic Basis of Human Diseases 

Extending genome-wide assosiation studies to copy-number variation 

Nutritional Genomics, Polyphenois, Diets, and Their Impact on Dietetics

prof. dr. Peter Dovč

Whole-Genome Patterns of Common DNA Variation in Three Human Populations 

Defects in Adaptive Energy Metabolism with CNS-Linked Hyperactivity in PGC-1 ? Null Mice 

PGC-1 coactivators: inducible regulators of energy metabolism in health and disease 

A Cluster of Metabolic Defects Caused by Mutation in a Mitochondrial tRNA 

PPAR?: a dagger in the heart of the metabolic syndrome

prof. dr. Peter Maček

Structural aspects of ganglioside-containing membranes 

Lipids and membrane microdomains in HIV-1 replication

The metabolism and function of sphingolipids and glycosphingolipids

Special relationship between sterols and oxygen: Were sterols an adaptation to aerobic life? 

Transport of lipids by ABC proteins: Interactions and implications for cellular toxicity, viability and function

Multiple roles for protein palmitoylation in plants 


prof. dr. Ana Plemenitaš

Adipokines as novel modulators of lipid metabolism 

Post-translational modifications in circadian rhythms 

Underpinning compartmentalised cAMP signalling through targeted cAMP breakdown 

TOR complexs 2: a signaling pathway of its own 

The life of a cell: apoptosis regulation by the PI3K/PKB pathway

Molekularne osnove farmacevtske kemije

Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike 

Izpitni rok pri predmetu FARMACEVTSKO TEHNOLOŠKE OPERACIJE IN FARMACEVTSKE OBLIKE – Modul 1: Farmacevtsko tehnološke operacije bo v četrtek, 4. februarja 2010, ob 15.00 uri v predavalnici P5, II. nadstropje na Fakulteti za farmacijo. 

Molekularna biofarmacija in farmakokinetika

Genetika

Prvo predavanje za modul Bioinformatika bo v sredo, 3. marca 2010, ob 16.00 uri v Biološkem središču (nasproti živalskega vrta) v predavalnici B3, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana. Na tem predavanju se boste dogovorili za datume naslednjih predavanj.

Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo

Medicinska celična biologija

Raziskave v klinični medicini

Mikrobiologija

Znanstveni vidiki javnega zdravja

Toksikologija

Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih

Elementi zdravstvene ustreznosti živil

URNIKI izbirnih predmetov za študijsko leto 2009/2010

Ehokardiografija