URNIKI temeljnih predmetov za študijsko leto 2008/2009

Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije 

Članki za seminarje za Modul 1: Metabolični procesi in njihovo uravnavanje
 

prof. dr. Katja Breskvar

 • Genetic polymorphisms of cytocrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity
 • Pharmacogenetics and ethical considerations: why care?
 • Cytochromes P450, Drugs and Diseases
 • Genetic polymorphism and variabilty of chemical carcinogenesis
 • prof. dr. Peter Dovč

 • Genome-wide detection and characterization of positive selection in human populations
 • let-7 Regulates self renewal and tumorigenicity of breast cancer cells
 • Premature ageing in mice expressing defective mitochondrial DNA polymerase
 • Transcription of mammalian messenger RNAs by a nuclear RNA polymerase of mitochondrial origin
 • prof. dr. Peter Maček

 • The gramicidin ion channel: A model membrane protein
 • Lipoplex morphologies and their influences on transection efficiency in gene delivery
 • Non-vesicular sterol transport in cells
 • Strategies to prepare and characterize native membrane proteins and protein membranes by AFM
 • prof. dr. Ana Plemenitaš

 • HIF-1 regulation: not so easy come, easy go
 • Protein tyrosine phosphatase function: the substrate perspective
 • Regulation and function of triacylglycerol lipases in cellular metabolism 
 • The life of a cell: apoptosis regulation by the PI3K/PKB pathway 


  Izpit iz modula 1 temeljenga predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije z naslovom Metabolični procesi in njihovo uravnavanje bo v torek, 13. januarja 2009, ob 14.00 uri na Inštitutu za biokemijo, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana.
 • Molekularne osnove famacevtske kemije

  Farmacevtsko tehnološke operacije in famacevtske oblike 

  Izpitni roki iz predmeta Famacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike za Modul 2:Farmacevtske oblike bodo:
  v torek, 14. aprila 2009, ob 12.00 uri v predavalnici P3, 2. nadstropje FFA
  v torek, 19. maja 2009, ob 12.00 uri v predavalnici P3, 2. nadstropje, FFA
  v torek, 7. jullija 2009, ob 12.00 uri, v predavalnici P3, 2. nadstropje, FFA
  v torek, 22. septembra 2009, ob 12.00 uri v predavalnici P3, 2. nadstropje, FFA

  Izpiti bodo na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana.  

  Molekularna biofarmacija in farmakokinetika

  Genetika

  Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo 

  Izpitni roki iz predmeta Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo za Modul 1: Pogoste bolezni z genetsko osnovo in MODUL 2: Imunsko pogojene bolezni bodo:
  - v sredo, 11. februarja 2009, ob 10.00 uri, v predavalnici P1, pritiličje FFA
  - v sredo, 8. aprila 2009, ob 16.00 uri, v predavalnici 106, 1. nadstropje, NTF-Montanistika, Aškerčeva 12, Ljubljana 
  - v sredo, 3. junija 2009, ob 16.00 uri, v predavalnici 106, 1. nadstropje, NTF-Montanistika, Aškerčeva 12, Ljubljana
  - v torek, 23. junija 2009, ob 12.00 uri, v predavalnici P2, 1. nadstropje FFA
  - v ponedeljek, 14. septembra 2009, ob 12.00 uri, v predavalnici P2, 1. nadstropje FFA

  Izpiti bodo na Fakulteti za farmacijo,  Aškerčeva c. 7, Ljubljana.

  Medicinska celična biologija

  Raziskave v klinični medicini

  Mikrobiologija

  Znanstveni vidiki javnega zdravja

  Toksikologija 

  Izpitna roka iz Modula 2 temeljnega predmeta znanstvenega področja Toksikologija z naslovom Vpliv toksičnih snovi na procese v celici bosta:
  v torek, 1. septembra 2009, ob 15. 00 uri v predvalnici P3, 2. nadstropje, na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana in
  v ponedeljek, 21. septembra 2009, ob 15.00 uri v predavalnici P3, 2. nadstropje, na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana

   Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih

  Elementi zdravstvene ustreznosti živil

  URNIKI izbirnih predmetov za študijsko leto 2008/2009

  Ehokardiografija 

  Farmakoekonomika 

  Farmakometrika 

  Farmakoterapija

  Izbrana poglavja iz klinične biokemije 

  Klinična farmakokinetika