URNIKI temeljnih in izbirnih predmetov za študijsko leto 2007/2008

URNIKI temeljnih predmetov

Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije 

Članki za seminarje za Modul 1: Metabolični procesi in njihovo uravnavanje 

prof. dr. Katja Breskvar

 • Genetic polymorphism and function of glutathione S-transferase in tumor drug resistance
 • Genetic polymorphisms of cytocrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity
 • Pharmacogenetics and ethical considerations: why care?
 • Cytochromes P450, Drugs and Diseases
 • prof. dr. Peter Dovč

 • Mitochondrial biogenesis and mitochondrial DNA maintenance of mammalian cells under oxidative stress
 • Association of KIT gene polymorphisms with bone mineral density in postmenopausal Korean women
 • mt-Nd2 Allele of the ALR/Lt mouse confers resistance against both chemically induced and autoimmune diabetes
 • Effects of a PPARG gene variant on obesity characteristics in Brazil
 • prof. dr. Peter Maček

 • The gramicidin ion channel: A model membrane protein
 • Lipoplex morphologies and their influences on transection efficiency in gene delivery
 • Non-vesicular sterol transport in cells
 • Strategies to prepare and characterize native membrane proteins and protein membranes by AFM
 • prof. dr. Ana Plemenitaš

 • Oxygen-dependent regulation of mitochondrial respiration by hypoxia-indicibler factor 1
 • Protein tyrosine phosphatase function: the substrate perspective
 • That which does not kill me makes me stronger: adapting to chronic ER stress
 • Modification in reverse: the SUMO proteases 

  Izpit iz modula 1 - Metabolični procesi in njihovo uravnavanje temeljnega predmeta iz Biokemije in molekularne biologije bo v ponedeljek, 28. januarja 2008, od 13.00 do 15.00 ure na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani. 
  Prosimo vas, da se na izpit prijavite do srede, 23. januarja 2008, pri gospe Bavčar na Medicinski fakulteti.
 • Molekularne osnove farmacevtske kemije
 • Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike 

  Datumi izpitnih rokov za modul 2 - Farmacevtske oblike temeljnega predmeta Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike:

  2. rok   23.junij 2008 od 13. do 15. ure v predavalnici P3 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani
  3. rok   1. september 2008 od 13. do 15. ure v predavalnici P3 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani
  4. rok   22. september 2008 od 13. do 15. ure v predavalnici P3 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani 

  Na izpit se je potrebno prijaviti vsaj en teden prej po elektornski pošti na naslov:, s seboj na izpit pa prinesite izpolnjeno prijavnico. 

  Na vse roke se pod enakimi pogoji lahko prijavijo tudi študentje "starega podiplomskega študija Bioemdicina", označite pa, katere sklope ste vpisali.
 • Molekularna biofarmacija in farmakokinetika
 • Genetika
 • Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo 

  Datumi izpitnih rokov za modul 1 - Pogoste bolezni z genetsko osnovo temeljnega predmeta iz Klinične biokemije in laboratorijske medicine z naslovom Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo:

  6. februar 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P3 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani 
  8. april 2008 ob 13.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani
  3. junij 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani 
  23. junij 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v LJubljani
  16. september 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani

  Datumi izpitnih rokov za modul 2 - Imunsko pogojene bolezni temeljnega predmeta iz Klinične biokemije in laboratorijske medicine z naslovom Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo:

  22. februar 2008 ob 10.00 uri v predavalnici P5 na Fakulteti za farmacijo
  8. april 2008 ob 13.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo
  3. junij 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo
  16. september 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo

  Datumi izpitnih rokov za modul 4 - Farmakogenomska diagnostika temeljnega predmeta iz Klinične biokemije in laboratorijske biomedicine z naslovom Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo:

  1. izpitni rok: 
  3. junij 2008 ob 12.00 uri,  ustni zagovori 17. junija 2008 ob 9.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani

  2. izpitni rok:
  23. junij 2008 ob 12.00 uri, ustni zagovori 1. julij 2008 ob 9.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani 

  3. izpitni rok:
  16. september 2008 ob 12.00 uri v predavalnici P4 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani


  Obvestilo za modul 3!

  Obveščamo vas, da bodo pri predmetu Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo v petek, 25. aprila 2008 ob 15.30 uri, po predavanju prof. dr. Mlinaričeve, zadnji seminarji in sicer:
  Ana Tomšič: Rak pankreasa
  Elizabeta Žust: Pljučni rak

  Prosimo, da se seminarjev udeležite!
   
 • Mikrobiologija
 • Raziskave v klinični medicini
 • Medicinska celična biologija
 • Znanstveni vidiki javnega zdravja
 • Toksikologija
 • Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih
 • Elementi zdravstvene ustreznosti živil
 •  

  URNIKI izbirnih predmetov

 • Ehokardiografija
 • Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini
 • Obvestilo o izvajanju predmeta Celična fiziologija
 •