LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

 

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov - GENERACIJA 2010

 

Javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS št. 4/11, petek 21. 1. 2011. Rok za prijave na javni razpis je potekel.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OBRAZCI:
 

OBRAZEC IN NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA:
 

POROČILO O IZPOLNITVI POGODBENIH OBVEZNOSTI:

 

Vloga za podaljšanje roka za izpolnitev pogodbene obveznosti