LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

 

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov - GENERACIJA 2012

 

Javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS št. 12/2013, petek 7. 2. 2013. Rok za prijave na javni razpis je potekel.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OBRAZCI:                                                                             
 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA:
 

POROČILO O IZPOLNITVI POGODBENE OBVEZNOSTI:
 

Vloga za podaljšanje roka za izpolnitev pogodbene obveznosti

 

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA - GENERACIJA 2012

  

ARHIV