VPRAŠANJE 1: Ali kot mladi raziskovalec lahko v okviru javnega razpisa kandidiram za sofinanciranje doktorskega študija, bodisi v skladu s 3.A) bodisi 3.B) točko javnega razpisa?

 

V skladu z 8. točko Upravičeni stroški in izdatki se lahko sofinanciranje izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno sofinanciranje ni dovoljeno.

VPRAŠANJE 2: Ali kot mladi raziskovalec iz gospodarstva lahko v okviru javnega razpisa kandidiram za sofinanciranje dela šolnine v skladu s 3.B) točko javnega razpisa?
V skladu z drugo alinejo točke 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje javnega razpisa se sofinanciranje ne more odobriti prijaviteljem, ki imajo sofinanciran doktorski študij iz javnih sredstev.

To pomeni, da v kolikor že imate sofinanciran študij po shemi MR iz gospodarstva, potem na tem javnem razpisu ne morete pridobiti dodatnega financiranja za katerikoli strošek v okviru 3.A) ali 3.B) točke javnega razpisa. 
Namen in cilji javnega razpisa so namreč definirani tudi v smislu doseganja kazalnikov in pričakovanih rezultatov, ki so v primeru "MR iz gospodarstva" in javnega razpisa Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija povečati število doktorjev znanosti in doseči, da vsi, ki vstopijo v novo shemo, predvidoma tudi uspešno zaključijo študij. 
Obe shemi sta s tega vidika komplementarni na način, da omogočata kandidatom različne možnosti sofinanciranja za dosego enakega cilja. Dvojno financiranje je treba razumeti tudi v kontekstu, da za dosego istega cilja država ne namenja dvojnih spodbud iz sredstev kohezijske politike.