Vprašanje 1: Ali smejo na razpisu kandidirati tudi tuji študenti?

Da, na razpis lahko kandidirajo tudi tuji študenti, vendar pa morajo biti v skladu z javnim razpisom vpisani na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani.

Vprašanje 2: Ali razpis predvideva sofinanciranje doktorskega študija v tujini?

Ne. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani. Prijavitelj lahko v skladu s svojim študijskim programom opravi del študijskih obveznosti tudi v tujini, vendar v tem primeru tudi zanj velja časovni okvir za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke javnega razpisa.