Vprašanje 1: Ali lahko kandidiram na javnem razpisu, če se bom šele v naslednjem študijskem letu vpisal na doktorski študij?

Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani« je namenjen, kakor je razvidno iz njegovega naslova in točke 3. Predmet javnega razpisa, sofinanciranju doktorskega študija doktorskih študentov, ki so v študijskem letu 2011/2012 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje oziroma v 4. letnik podiplomskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004.

Vprašanje 2: Ali lahko v primeru, da na javnem razpisu ne zberem dovolj točk za pridobitev sofinanciranja, ponovno kandidiram drugo študijsko leto?

Da, v prihodnjem študijskem letu se boste lahko prijavili na nov razpis, v kolikor bo objavljen.