Naziv častna senatorka/častni senator Univerze v Ljubljani podeljujemo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani.