Plaketo Pro Universitate labacensi podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k usposabljanju njenih sodelavcev.