Skoči na vsebino

Častni senator

Častni senator

Naziv častna senatorka/častni senator Univerze v Ljubljani podeljujemo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Miloslav Vojtech prejme naziv častni senator Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri širitvi slavističnih in slovenističnih študijev na Univerzi Komenskega v Bratislavi ter za zasluge pri vzpostavitvi skupnega magistrskega študijskega programa Srednjeevropske študije na univerzah v Ljubljani, Bratislavi, Pragi in Krakovu. Pomembna sta njegovo aktivno delovanje in promocija slovenščine pri širitvi lektorata slovenskega jezika in kulture na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega, kjer je od leta 2011 prodekan za prvostopenjske in drugostopenjske programe. Dolgoletna tradicija lektorata se je v devetdesetih letih 20. stoletja nadgradila, aktivnosti lektorata pa so se širile na prevajanje slovenske književnosti, filmov in raziskovalne projekte, v zadnjem letu tudi s postavitvijo odmevne razstave Slovensko-slovaška dimenzija (2014–2019). Lektorat slovenščine se v zadnjih desetih letih izvaja na štirih stopnjah v osmih semestrih in je v študijskem letu 2007/2008 prerasel v kulturološko zasnovan študijski program Srednjeevropske študije na prvi in drugi stopnji, kjer je slovenščina ponujena kot eden izmed glavnih jezikov. V vlogi pobudnika in koordinatorja programa je na Filozofski fakulteti v Bratislavi od vsega začetka prav dr. Vojtech. Njegovo delo je izpolnjevanje jasno zastavljene vizije in razumevanja nacionalnih filologij v širšem komparativnem kontekstu, poleg tega pa tudi spodbuda medkulturnega dialoga med sorodnimi slovanskimi univerzitetnimi prostori na pedagoškem in znanstvenem področju ter v kulturni diplomaciji.

 

Prof. dr. Aleš Leonardis je diplomiral na Univerzi v Ljubljani s področja elektrotehnike leta 1985 in magistriral leta 1988. Leta 1993 je na takratni Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo doktoriral s področja računalništva in informatike. Zgradil je zelo uspešno akademsko kariero z velikim vplivom na raziskovalno skupnost v Sloveniji in tujini. Svojo mednarodno uveljavljenost in prepoznavnost je vselej delil z Univerzo v Ljubljani. V vsem tem času je bil zelo aktiven na pedagoškem področju. Predaval je 12 predmetov na različnih univerzah, mentoriral je številne študente, med njimi 20 doktorskih. Na raziskovalnem področju je pomemben njegov velik prispevek na področju računalniškega vida, kjer je znal razmišljati zunaj ustaljenih okvirov, prišel do številnih novih dognanj in objavil več kot 315 bibliografskih enot, od tega več kot 40 člankov v najprestižnejših publikacijah s področja računalniškega vida. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je ustanovil Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme in ga močno vpel v mednarodno raziskovalno skupnost. Zadnjih osem let, odkar raziskovalno deluje v Veliki Britaniji na Univerzi v Birminghamu, je s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ohranil odlične odnose, kjer še vedno predava in mentorira doktorske študente. Na trden most med univerzama kažejo gostovanja mladih sodelavcev na Univerzi v Birminghamu in skupna organizacija vsakoletnega izziva Visual Object Tracking, ki je najpomembnejši dogodek s področja vizualnega sledenja v svetovnem merilu.

 

Prof. dr. Christoph Enders se je rodil leta 1957 v Stuttgartu. Po študiju prava na Univerzi v Freiburgu in obeh državnih izpitih je postal sodelavec Dietricha Murswieka na področju državnega in ustavnega prava ter mednarodnega prava varstva okolja. Doktoriral je z disertacijo o pravilih kompenzacije v pravu varstva pred imisijami. Leta 1996 se je habilitiral z delom o človekovem dostojanstvu v ustavnem redu. Leta 1998 je bil profesor Enders povabljen na Univerzo v Mainzu, od leta 1998 pa je predstojnik katedre za javno pravo, državno in ustavno vedo na Univerzi v Leipzigu.

Prof. dr. Michael Kahlo se je rodil leta 1950 v Hannovru. Študiral je na Univerzi v Frankfurtu. Po drugem državnem izpitu je nekaj let delal kot odvetnik. Leta 1988 je doktoriral z disertacijo o problemu kršitve dolžnega ravnanja pri nepravih opustitvenih deliktih. Leta 1996 se je habilitiral s spisom o pravno-filozofskih in kazenskopravnih vrednotenjih ravnanja pri opustitvenih deliktih. Kot univerzitetni učitelj je kratek čas deloval v Frankfurtu in Marburgu. Leta 1997 je dobil povabilo v Leipzig, kjer je bil do leta 2016 predstojnik Katedre za kazensko in kazensko procesno pravo ter pravno filozofijo.

Oba profesorja sta že od leta 2001 na Univerzi v Leipzigu gonilni sili pri organizaciji vsakoletnih skupnih slovensko-nemških seminarjev za študente pravnih fakultet univerz iz Ljubljane in Leipziga.