Skoči na vsebino

Prof. dr. Miloslav Vojtech

Prof. dr. Miloslav Vojtech

Prof. dr. Miloslav Vojtech prejme naziv častni senator Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri širitvi slavističnih in slovenističnih študijev na Univerzi Komenskega v Bratislavi ter za zasluge pri vzpostavitvi skupnega magistrskega študijskega programa Srednjeevropske študije na univerzah v Ljubljani, Bratislavi, Pragi in Krakovu. Pomembna sta njegovo aktivno delovanje in promocija slovenščine pri širitvi lektorata slovenskega jezika in kulture na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega, kjer je od leta 2011 prodekan za prvostopenjske in drugostopenjske programe. Dolgoletna tradicija lektorata se je v devetdesetih letih 20. stoletja nadgradila, aktivnosti lektorata pa so se širile na prevajanje slovenske književnosti, filmov in raziskovalne projekte, v zadnjem letu tudi s postavitvijo odmevne razstave Slovensko-slovaška dimenzija (2014–2019). Lektorat slovenščine se v zadnjih desetih letih izvaja na štirih stopnjah v osmih semestrih in je v študijskem letu 2007/2008 prerasel v kulturološko zasnovan študijski program Srednjeevropske študije na prvi in drugi stopnji, kjer je slovenščina ponujena kot eden izmed glavnih jezikov. V vlogi pobudnika in koordinatorja programa je na Filozofski fakulteti v Bratislavi od vsega začetka prav dr. Vojtech. Njegovo delo je izpolnjevanje jasno zastavljene vizije in razumevanja nacionalnih filologij v širšem komparativnem kontekstu, poleg tega pa tudi spodbuda medkulturnega dialoga med sorodnimi slovanskimi univerzitetnimi prostori na pedagoškem in znanstvenem področju ter v kulturni diplomaciji.