Skoči na vsebino

Plaketa Pro Universitate labacensi

Plaketa Pro Universitate labacensi

Plaketo Pro Universitate labacensi podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

Dr. Gyula Fekete je skladatelj, profesor kompozicije in orkestracije ter prorektor za področji raziskovanja in mednarodne dejavnosti Akademije Franca Liszta v Budimpešti. Velja za enega najuspešnejših madžarskih skladateljev svoje generacije in je prejemnik številnih nagrad. Dr. Fekete spodbuja uspešno sodelovanje med Akademijo Franza Liszta v Budimpešti in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani.
 

Tomaž Jevšnik je že v času študija gojil grandiozno zamisel gojenja in mednarodnega trženja orhidej. Po končanem študiju je to zamisel uresničil in kot tehnični direktor podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika ves čas ostal v strokovnem, raziskovalnem, pedagoškem in finančnem stiku z Oddelkom za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo dragoceno sodelovanje prispeva h kakovostnemu študiju agronomije in biotehnologije.

 

Prof. dr. Igor Švab (dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani), doc. dr. Andrej Starc (dekan Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani), prof. dr. Tomaž Marš (Inštitut za patološko fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in prodekan), izr. prof. dr. Miroslav Petrovec (predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in prodekan), izr. prof. dr. Špela Smrkolj (predstojnica Katedre za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), prof. dr. Janez Tomažič (predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Ivan Eržen (Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), viš. pred. dr. Gregor Jereb (vodja Laboratorija za raziskave onesnaženosti zraka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani), prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj (predstojnica Katedre za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), Anka Uršič (predsednica Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), Urška Klakočar (tajnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), prof. dr. Janja Jan (Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Člani skupine so s svojim strokovnim, hitrim in učinkovitim delom, utemeljitvami in podrobnimi navodili rektorju, članicam in študentom ter tudi širše pomembno prispevali k možnostim za varno pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na Univerzi v Ljubljani v času epidemije COVID-19. Z nasveti in ozaveščanjem so prispevali k preventivnemu delovanju vseh zaposlenih in študentov pri izvedbi delovnih procesov na Univerzi.