Skoči na vsebino

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem

Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem

Priznanje podeljujemo strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu.

Na akademiji težko najdemo zaposlenega, ki je z odličnim delom tako vpet v toliko različnih procesov kot mag. Darja Markoja. Mag. Markoja skrbi za vse; od odnosov z javnostmi, strokovnega administrativnega vodenja vseh sprememb študijskih programov do organizacije kariernega svetovanja in mednarodnega sodelovanja.

 

Darija Tratnik, vodja finančno-računovodske službe na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, že vrsto let z ažurnimi podatki in tehtnimi odgovori o finančnih možnostih pomaga vodstvu pri sprejemanju odločitev in zaposlenim pri njihovem tekočem delu ter s tem prispeva k pozitivnemu poslovanju.

 

Mag. Jasmino Zajc, vodjo referata za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, odlikujejo izjemna organiziranost, strokovnost, vestnost, predanost delu in prijaznost. S svojim delom omogoča študentom in zaposlenim varno in zanesljivo oporo na poti do zastavljenih ciljev.

 

Matej Jeraša je v 20 letih dela na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete s svojo zavzetostjo, samoiniciativnostjo in vsestranskostjo pomembno prispeval k dobremu delu fakultete. Bistveno je pripomogel k dobremu delu s študenti, raziskovalnemu delu in povezavam fakultete z zunanjim okoljem.

 

Matej Šergan je ključna oseba za tehnično podporo pri vajah treh študijskih programov, za vzdrževanje zahtevne raziskovalne opreme, prenovo laboratorijev in IKT oseba na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete, za zagotavljanje delovanja računalniške in videoopreme, administriranje spletne učilnice in zagotavljanje podpore uporabnikom.

 

Mag. Peter Čepin se je na Ekonomski fakulteti zaposlil leta 2002. Njegova vpetost v področje razvoja in napredka informatike na fakulteti je izjemna. Vsa leta je vodil in sodeloval pri pomembnih projektih informatizacije. Z novimi delovnimi nalogami se je uspešno izpopolnjeval, hkrati pa izkušnje nesebično prenašal na sodelavce. Tudi zaradi njega je informatizacija fakultete primer dobre prakse v okviru Univerze.

 

Lidija Urek se je zaposlila na Ekonomski fakulteti leta 1979. Najprej je delala v knjižnici, nato v Centru za izobraževanje in svetovalno dejavnost ter nazadnje v Enoti za doktorski študij. Bila je nepogrešljiv del fakultetne ekipe, v kateri je pustila velik pečat s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo in pripravljenostjo pomagati, hkrati pa je znanje in izkušnje nesebično delila in prenašala na sodelavce.

 

Đuka Đorđić je prvi vrsti sodelavka in človek z veliko začetnico. Opravlja kurirska dela in nešteta druga opravila. Ne glede na nepredvidljivost njenega delovnika ostaja nasmejana, polna delovne vneme ter želje po pridobivanju novih znanj in nalezljive pozitivne naravnanosti do dela in sodelavcev. Dokazuje nam, da je to marsikdaj več kot vsi strokovni oziroma znanstveni nazivi.

 

Petra Koželj od leta 2013 uspešno in učinkovito vodi delo v raziskovalnem sektorju Fakultete za elektrotehniko. Pod njenim vodstvom raziskovalni sektor zagotavlja odlično podporo raziskovalcem pri vodenju projektov. Njena motiviranost, natančnost in požrtvovalnost nedvomno prispevajo k boljšemu delovanju fakultete.

 

Zdenka Gantar je na Fakulteti za farmacijo zaposlena že več kot 30 let. V vseh teh letih je bila in je steber kadrovske službe. Nemalokrat je »formalno« delo dala na stran, da bi človeku prisluhnila in mu namenila tudi tisti čas, ki ga sicer zaradi oblice dela ni imela na voljo.

 

Marko Eržen dela na fakulteti od leta 1999, od leta 2010 kot pomočnik tajnika. Poleg tega je tudi poslovni tajnik Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Svoje delo opravlja zanesljivo, samoiniciativno in z veliko dobre volje. Njegov prispevek k delovanju fakultete je neprecenljiv. Brez njega bi bili vzdušje, urejenost prostorov in organiziranost zelo drugačni.

 

Nataša Hrupić kot modna oblikovalka z lastno blagovno znamko svoje izkušnje prenaša na nove generacije študentov. Je tudi tehnična sodelavka pri osrednjem oblikovalskem predmetu Oblikovanje oblačil, kjer pomaga študentom pri krojenju, modelaciji, šivanju in realizaciji oblačil. Ureja tudi objave na spletnih straneh Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil.

 

Halima Sedić se je leta 1996 zaposlila na Naravoslovnotehniški fakulteti. Leta 2017 je prišla na Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Je izredno delavna, neverjetno prijazna in vedno nasmejana skrbi za prostore in zaposlene. Vedno je pripravljena na novosti ali delo zunaj delovnega časa.

 

Dr. Ina Ferbežar je s svojim dolgoletnim delom v Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik dosegla odmevne strokovne rezultate in uspehe doma in v tujini. S svojim strokovno-organizacijskim, znanstvenoraziskovalnim in pedagoškim delom je obogatila slovenski in mednarodni prostor na področju testiranja in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

 

Jasmin Anžiček je s svojo prijaznostjo, vljudnostjo in zavzetostjo študentom olajšala administrativno breme vpisnih in drugih postopkov ter razumevanja navodil. Leta 2012 je po sklepu Študentskega sveta Univerze v Ljubljani prejela priznanje za najboljšo delavko v referatih. Bila je vez med študenti in profesorji, saj je s svojo iskrenostjo vedno delovala v korist vseh.

 

Marino Bembič je bil po dolgoletnih izkušnjah v nekdanji Službi družbenega knjigovodstva in revizorski hiši od leta 2001 pa do upokojitve letos zaposlen na Fakulteti za pomorstvo in promet. Bil je uspešen vodja finančno-računovodske službe. S svojim delom in ugledom je prispeval k strokovnosti s svojega področja dela.

 

Bojan Heric je bil vodja finančno-računovodske službe na Fakulteti za računalništvo in informatiko vse do upokojitve septembra 2020. Vedno si je prizadeval za dobre odnose s sodelavci. Bil je vezni člen med svojo ekipo, ki delo opravlja strokovno, in željami uporabnikov računovodskih storitev na fakulteti.

 

Dragotin Resnik kot sodelavec tehnično vzdrževalne službe na Fakulteti za strojništvo vsakodnevno skrbi za vse malenkosti, ki so ostalemu osebju samoumevne, predvsem pa je vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Pri delu ga odlikujejo skromnost, srčnost, predanost, iznajdljivost in širok spekter strokovnega znanja.

 

Mag. Maja Ušeničnik Podgoršek na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani s svojim natančnim, prodornim in jasnim vodenjem študentskega referata omogoča, da je to najvišje ocenjena organizacijska enota na fakulteti. S širokim uvidom v študijsko in študentsko problematiko, profesionalnim pristopom in proaktivnim sodelovanjem prispeva k ugledu Univerze v Ljubljani.

 

Marija Sušnik je leta 2009 prevzela naloge v Mednarodni pisarni Fakultete za upravo. Ves čas skrbi za njen kontinuiran razvoj. Njen prispevek je velik tudi pri organizaciji mednarodnih srečanj in dogodkov. Odlikujejo jo strokovnost in samostojnost ter pripravljenost za pomoč sodelavcem in študentom.

 

Nataša Svržnjak je več let uspešno vodila knjižnico Fakultete za upravo, zadnja leta pa je njen prispevek prepoznan pri delovanju Centra za razvoj pedagoške odličnosti, založbe fakultete in znanstvene revije CEPAR. Njeno delo odlikujejo odzivnost, strokovnost in velika odgovornost do nalog, ki jih opravlja.

 

Alja Gazvoda, Nina Šmit, Aleš Košir, Urša Lavrič, Katja Žnidarič, Irena Pentič, Barbara Tome, Anton Jagodic, Heda Šturm, Romana Kus (rektorat), Mojca Likar, Damijana Rozman Tegovski in Sara Gornik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Klara Purkat, Anja Milenković Kramer in Žiga Kušar (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani), Barbara Bergant Kaučič (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani), Nives Macerl (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani), Barbara Zupančič (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Skupina APIS je delovala kot enotna ekipa, ki je uspela povezati sodelavce vseh članic univerze, iskati skupne odgovore na najtežja vprašanja ter predvsem preseči meje posameznih članic in rektorata. Delovali so enotno kot Univerza v Ljubljani. Zaradi uvajanja sistema APIS so velikokrat čas za bližnje žrtvovali za Univerzo.