Skoči na vsebino

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanja podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti.

Nikola Pajanović igra violino od leta 2006. Kot osemletnik se je udeležil mednarodnega tekmovanja Euritmia, kjer je prejel zlato priznanje in drugo nagrado. Udeležuje se številnih tekmovanj in mednarodnih poletnih šol ter je prejemnik prestižnih nagrad. Med drugim je za izjemne uspehe pri uveljavljanju Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana leta 2015 prejel Škerjančevo nagrado.

 

Natalija Kosmač aktivno organizira dogodke na akademiji in zunaj nje. Uspešno je dvakrat organizirala ŠUS (Študentski umetniški sejem) in s tem vzpostavila tradicionalno prireditev za povečanje prepoznavnosti študentov v širši skupnosti. Pobuda in pomoč pri organizaciji urejanja prostorov na Oddelku za slikarstvo, organizaciji semestrske razstave in mednarodnega projekta Transform 2019 daleč presegajo običajno udejstvovanje študenta.

 

Neža Penca s svojim delovanjem prepleta javni prostor z vidnim sporočanjem. Grafično oblikovanje je uporabila kot orodje za revitalizacijo mestnega središča v Celju. Zasnovala, ustanovila in izvedla je festival ustvarjalnosti Črna lukna. Povezala je kreativne potenciale mladih in oživila poslanstvo urbane sredine, oblikovalsko stroko pa potrdila kot družbeno odgovorno disciplino. Z nagradama se je odzvala tako strokovna javnost kot lokalna skupnost.

 

Blaža Skodlarja in Andraža Rudija Vrhovška številne nagrade strokovne javnosti umeščajo med izjemno perspektivna oblikovalca. S trajnostnim izdelkom Hive sta se uvrstila med finaliste mednarodnega festivala Mikser, v okviru sejma Ambient sta zanj prejela nagrado Top ideje. Izstopa tudi njuna vlogo pri raziskovalnem projektu Papiro-logía. Poleg načrtovanja dovršene oblikovalske naloge sta pri projektu suvereno vodila tudi organizacijski del javnih predstavitev.

 

Maj Hrovat, študent biotehnologije, in Luka Sinček, študent mikrobiologije, sta gonilna sila med mladimi podjetniki. Neutrudno oblikujeta nove ideje in izdelke na področju inovativne in zdrave prehrane ter varovanja okolja. Prejela sta že številne prestižne nagrade in ustanovila svoje prvo podjetje.

 

Martina Podgoršek je z obštudijskim udejstvovanjem začela že kot študentka prvega letnika mikrobiologije. Od takrat je soorganizirala številne dogodke TEDxUniversityofLjubljana ter aktivno predstavljala študente v organih fakultete in univerze. Skozi študijska leta je sodelovala tudi pri strokovnih projektih s področja mikrobiologije in biotehnologije. Je soavtorica več člankov in posterjev.

 

Žana Juvan, Maša Egart, Ana Berkopec, Anže Zadravec, Tim Jeršič, Andrej Kokalj in Yari Stepanov

Študentska ekipa Multimedije od leta 2016 aktivno sodeluje pri promociji Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na področju multimedije z aktivnim sodelovanjem pri pripravah in izvedbah dogodkov, snemanjih številnih fakultetnih dogodkov, izdelavah promocijskih videoposnetkov, izvajanjem prenosov dogodkov in zagotavljanjem multimedijske podpore.

 

Lara Jerman je odlična študentka interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Računalništvo in matematika. Raziskovalno je sodelovala pri več znanstvenih objavah in je soavtorica članka »The evolutionary history of 2,658 cancers«, objavljenega v najprestižnejši znanstveni reviji Nature.

 

Valter Hudovernik je študent visokošolskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki na domači in mednarodni ravni dosega izjemne rezultate v borilnem športu jiu jitsu. Leta 2019 je na evropskem prvenstvu osvojil tretje mesto, leta 2020 pa je postal državni prvak v težki kategoriji. Kljub intenzivnim treningom in udeležbam na tekmovanjih redno študira.

 

Timotej Hofbauer je vodja zmagovalne ekipe Design/Build/Fly (DBF) 2018/19, ki je na meduniverzitetnem tekmovanju v Tucsonu (Arizona, ZDA) aprila 2019 premagala vse ekipe najprestižnejših univerz iz ZDA in tujine s področja aeronavtične tehnologije. Je tudi pilot zmagovalnega modela letala. Skupaj z ekipo DBF je avtor algoritmov za optimizacijo zasnove zmagovalnega modela.

 

Žan Filipovič je aktiven tutor, član različnih komisij na fakulteti, član Študentske organizacije in vodja moške odbojkarske ekipe. Leta 2017 je kot idejni vodja organiziral PEFijado. V okviru Študentskega sveta fakultete je sodeloval pri izvedbi podelitve priznanj najboljšim pedagogom fakultete in pri zbiranju gradiva za strokovno monografijo Moč pedagoškega dela.

 

Nino Fricelj odlikujejo visoki študijski dosežki in hkrati aktivno udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih. Je članica Študentskega sveta fakultete, aktivna tutorka, sodeluje v organih fakultete in Univerze. Je tudi aktivna članica Študentske sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter uredniškega odbora revije Specialna zakladnica.

 

Zala Mehonić je leta 2018 vodila delo raziskovalne skupine dijakov in študentov na taboru Lisca. Leta 2019 je sodelovala pri projektu Po kreativni poti do znanja in na mednarodni poletni šoli. Aktivna je bila pri organizaciji in izvedbi nacionalne konference Učitelj učitelju učitelj, ki so jo s 160 udeleženci v celoti pripravili študenti Oddelka za razredni pouk, Zala pa je bila pri tem najbolj aktivna.

 

Eva Margon, Petra Polajžer, Patricija Uršič, Domen Perovšek, Nermin Mulalić, Sara Pungaršek, Lea Potokar in Tjaša Roš

Študentke in študenti so pod okriljem Društva Ekvator izvedli projekt Kino dom Radeče v Prevzgojnem domu Radeče. Z gojenci so spoznavali stereotipe o spolu in spolnih vlogah, hkrati pa tudi stereotipe o njih kot storilcih kaznivih dejanj. Med projektom je nastal kratek film, katerega namen je bilo aktivno vključevanje gojencev v nastajanje filma in njihova destigmatizacija.

 

Tim Gaberšek je bil v času svojega študija na Pravni fakulteti predsednik Študentskega sveta fakultete, predstavnik študentov v Senatu fakultete in Senatu Univerze v Ljubljani. Vse svoje funkcije je opravljal vestno in odgovorno ter si prizadeval za dvig kakovosti študija in študijskih pogojev tako za študente fakultete kot tudi vse študente Univerze.

 

Ajas Midžan je v času študija na Pravni fakulteti sodeloval pri organizaciji in izvedbi številnih odmevnih dogodkov. Poleg tega je zastopal interese študentov v različnih organih fakultete ter komisijah in Senatu Univerze v Ljubljani. Za dvig kakovosti študija in študijskih pogojev si je prizadeval tudi kot predsednik Študentske organizacije fakultete.

 

Katja Grünfeld, Iva Ramuš Cvetkovič, Rok Kljajič

Katja Grünfeld, Iva Ramuš Cvetkovič (tekmovalki) in Rok Kljajič (coach) so pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasilke Sancin 24. oktobra 2019 v Washingtonu D. C. (ZDA) na sedežu Ameriške vesoljske agencije (NASA) v izjemnem nastopu pred sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu osvojili prvo mesto v svetovnem finalu mednarodnega tekmovanja Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Fakulteta je tako postala svetovni prvak v mednarodnem pravu vesolja.

 

Breda Košir je ne le uspešna študentka delovne terapije na Zdravstveni fakulteti, temveč tudi srčna oseba z mnogimi darovi in talenti. Kot prostovoljka pomaga osebam s posebnimi potrebami in sodeluje na različnih prireditvah. Najvidnejše uspehe, tudi na mednarodni ravni, je s soplesalcem dosegla na področju športnega paraplesa, obogatila pa sta tudi številne humanitarne dogodke.

 

Boris Podobnik, Pia Cerkovnik, Janez Šivic, Iza Korpar, Špela Hočevar, Daša Hafner, Tina Jakopič, Katja Strouhal, Veronika Slemenšek, Maja Modic, Antonela Stepančič, Katarina Černač

Sočutje in pomoč sočloveku sta ključni vrlini vsakega zdravstvenega delavca. Študenti medicine so se tako pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije in drugih organizacij odzvali na klice pomoči po vsej Sloveniji, svojo energijo pa posebej usmerili v najbolj ranljive skupine. V Domovih starejših občanov so opravili več tisoč ur prostovoljnega dela, drugje pa je številka še toliko večja in praktično nemerljiva.

 

Klemen Petek, Ivana Krajnc, Kevin Pelicon, Tadeja Skok

Vladni klicni center za informacije o koronavirusu je več kot tri mesece skrbel za posredovanje točnih in preverjenih informacij državljanom. Študenti fakultete so se množično odzvali na poziv k delu v centru, Ivana Krajnc, Kevin Pelicon, Tadeja Skok in Klemen Petek pa so prevzeli še dodatni odgovorni nalogi koordinacije študentov in pridobivanja zanesljivih in točnih informacij v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje in strokovnjaki drugih državnih ustanov.

 

Žiga Metelko, Lea Rogelšek, Ajdin Mujkanović, Katja Jeriha, Rebeka Pogačar, Urša Lunder, Sara Marković, Mojca Peterlin, Marjeta Jesenko, Ema Ločniškar, Urša Bartol, Filip Kresnik, Eva Ojsteršek, Rebeka Strehar, Ajda Španring, Teja Zakrajšek, Andreja Mekicar, Iva Ošlaj, Urška Rodi, Sara Makovec, Grega Martin Glas, Tina Bauman, Meta Kralj, Eva Dolenc, Sonja Tonkli, Mark Majcen, Tjaša Mencinger, Urša Serženta, Tjaša Smukavec, Hana Erjavec, Slađana Tanasković, Tjaša Zupin, Klara Zidar, Neja Zgonec, Nika Reven, Miha Podobnik, Ismet Halilović, Nina Fortuna, Urška Tepuš, Martina Arh, Lea Hotujec, Neja Istenič, Tjaša Ulčnik, Eva Mlakar, Katja Poznič, Danijela Ujčič, Mihela Mlinar, Ana Smolič, Ajda Kočar

Študenti Zdravstvene fakultete so kot prostovoljci priskočili na pomoč domovom za starejše občane, Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, Onkološkem inštitutu Ljubljana in številnim prostovoljnim organizacijam na lokalni ravni. S svojo zagnanostjo, mladostno energijo, sveže pridobljenim znanjem in neskončno željo pomagati najbolj ranljivim skupinam so postali zgled pravega poslanstva zdravstvenega delavca.