Skoči na vsebino

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke.

Doc. Matej Bonin je diplomiral iz kompozicije pod mentorstvom prof. Uroša Rojka na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ter nadaljeval izobraževanje na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu. Za svoje delo je med drugim prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Njegova dela so bila izvedena na številnih festivalih doma in v tujini. Na akademiji deluje kot pedagog in koordinator projekta SWING.

 

Dr. Marko Budler se ukvarja s poslovnimi modeli, logistiko, nabavo in oskrbovalnimi verigami. Svoje raziskave objavlja v uglednih mednarodnih revijah. V študentskih anketah prejema visoke ocene. Organiziral je številne strokovne dogodke in sodeloval pri različnih projektih. Zelo uspešen je pri povezovanju z gospodarstvom ter internacionalizaciji pedagoškega in raziskovalnega dela. Na fakulteti je znan kot ambasador zdravega načina življenja in promotor trajnostnega delovanja.

 

Dr. Matevž Bošnak je zaposlen kot raziskovalec in asistent. Pri svojem raziskovalnem delu kaže visoko mero iznajdljivosti, delavnosti in sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov, zaradi česar velja za vrhunskega strokovnjaka s področja avtomatike, še zlasti avtonomnih mobilnih sistemov. ARRS je njegov prispevek pri razvoju naprave za rehabilitacijo hoje uvrstila med šest najvidnejših dosežkov s področja tehnike v izboru Odlični v znanosti.

 

Dr. Luka Šantelj je asistent za fiziko na fakulteti in raziskovalec na Institutu Jožef Stefan. Področje njegovega dela je fizika osnovnih delcev, natančneje razlika med delci (snovjo) in antidelci (antisnovjo). S svojim delom v izrazito mednarodnem okolju si je pridobil zaupanje, da prevzema odgovorne vloge v skupini znanstvenikov z vsega sveta, pri čemer mu pomagajo pedagoške izkušnje, hkrati pa sodobna znanja prenaša v pedagoški proces.

 

Doc. dr. Matevž Pesek se raziskovalno ukvarja s področjem pridobivanja informacij iz glasbe in kot član Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije sodeluje v številnih interdisciplinarnih projektih. Izdelal je spletno platformo Avtolog, ki je posegla na neurejen trg rabljenih vozil. Za pedagoško delo asistenta je prejel nagrado študentov, z izvajanjem delavnic na poletnih šolah fakultete pa je veliko prispeval k promociji računalništva med mladimi.

 

Dr. Luka Boc Thaler raziskovalno deluje na področju kompleksne dinamike v več spremenljivkah. V sodelovanju s svetovno uveljavljenimi raziskovalci s področja kompleksne analize je objavil več odmevnih znanstvenih člankov. Študenti ga poznajo kot sproščenega, dostopnega in visoko strokovnega asistenta, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.