Skoči na vsebino

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečano listino podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe.

Mladi pianist Urban Stanič je zmagovalec slovenskega izbora za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki 2014, prejemnik Škerjančeve nagrade Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Trenutno se šola v razredu zaslužne profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.

 

Študentka Karin Rošker se je s svojim pretanjenim občutkom likovne izraznosti lotevala projektov, ki so izrazito raziskovalni in inovativni. Za svoj študijski dosežek je v svetovni študentski konkurenci prejela najvišjo nagrado in se kljub mladosti že uspešno uvrstila v mednarodni oblikovalski prostor.

 

Ajda Kovač je leta 2019 diplomirala na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, usmeritev Denar in finance s povprečno oceno 9,75. Diplomsko delo z naslovom Stroški in koristi evra v izbranih državah Ekonomske in monetarne unije: teorija in praksa je bilo ocenjeno z oceno 10. Prejela je pohvalo za študijski uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh na celotnem študiju.

 

Dr. Ivan Rubinić je razvil originalni ekonomski model, s katerim je pojasnil in izmeril razlike med državami območja evra na področju mezd, profitov in BDP po zaposlenem, in sicer kot posledica neekvivalentne menjave dela. Doktorand je s področja disertacije objavil osem del in je prejemnik treh nagrad, med njimi tudi nagrade prestižnega ameriškega Društva za radikalno politično ekonomijo.

 

Mojca Svetek se je po zaključku magistrskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisala na redni magistrski program Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in študij zaključila s povprečno oceno 9,9. Magistrsko delo z naslovom Analiza učinkov podjetniške aktivnosti in človeškega kapitala na blagostanje je bilo ocenjeno z oceno 10, prejela pa je tudi priznanje za študijski uspeh na celotnem magistrskem študiju Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Barbara Duvnjak je sodelovala pri pripravi knjige Instrumentalna dediščina, pri postavitvi stalne razstave v Narodnem muzeju Slovenije ter pri mednarodnem raziskovalnem projektu štirih evropskih univerz »Voices of Europe«. Za svoje diplomsko delo je prejela priznanje profesorja Klinarja.

 

Ana Klemen je absolventka podiplomskega študija mednarodnih odnosov. Njena interesna področja zajemajo diplomacijo, mednarodno varstvo okolja in varstvo človekovih pravic. Letos je izšel njen prvi znanstveni članek, ki preučuje sodelovanje med Evropsko unijo in Afriko na področju obnovljive energije.

 

Anja Šurina ima skupno povprečno oceno treh letnikov univerzitetnega študija Elektrotehnika 9,77. Poleg študija se vključuje tudi v raziskovalno dejavnost fakultete in je trenutna predsednica Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V prostem času trenira jazz balet in potuje.

 

Matej Tomc je univerzitetni študijski program Elektrotehnika zaključil s povprečno oceno izpitov 9,82. Študij je nadaljeval na magistrskem študiju Elektrotehnika, smer Robotika s povprečno oceno izpitov 10. Na URI Soča se ukvarja z razvojem naprav za pomoč pri rehabilitaciji pacientov, ki okrevajo po možganski kapi.

 

Teo Kukuljan je zaključil magistrski študijski program Matematika s povprečno oceno 10. Rezultate svojega magistrskega dela je s soavtorjema objavil v izvirnem matematičnem članku. Bil je član ekipe prostovoljnih tutorjev, kapetan fakultetne odbojkarske ekipe in soorganizator srečanj Knjižnega kluba fakultete.

 

Tina Arh, mag. fiz., je v času svojega študija na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani redno dosegala najboljše ocene, za kar je štirikrat prejela Dekanovo priznanje. Ob študiju se je angažirala tudi pri promociji fakultete s sodelovanjem na informativnih dnevih in sejmih ter urejanjem družbenih omrežij.

 

Rok Grmek je zaključil prvo stopnjo univerzitetnega študija Računalništvo in informatika z visoko povprečno oceno 9,9. V diplomskem delu je implementiral rešitev, ki lahko zajame zaslonsko sliko iz vrste vgrajenih naprav na letalu. V projektu Po kreativni poti do znanja je razvil prototip električne polnilnice za letala in prejel povabilo v razvojno skupino Pipistrela.

 

Marko Rus je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika z visoko povprečno oceno 9,9. Rezultati njegovega diplomskega dela so posebej pomembni za implementacijo konvolucijskih nevronskih mrež na vgrajenih sistemih, za kar se trenutno zanima eden vidnejših proizvajalcev mobilnih telefonov.

 

Grega Rudolf izkazuje študijske dosežke s povprečno oceno 9,6. Je aktiven član v več organih Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in udeleženec programa Erasmus. Kot predsednik Študentskega sveta in tudi kot uspešen študent aktivno sodeluje pri več projektih fakultete, kot so tutorstvo, promocija in praksa.

 

Nejc Pulko je eden tisti študentov, ki v času izobraževanja na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani ni zgolj obiskoval predavanj in vaj, temveč se je nadpovprečno udejstvoval v obštudijskih dejavnostih. Bil je tudi študent prodekan. Od prvega letnika je bil ves čas med petimi odstotki najboljših študentov v generaciji.

 

Povprečna ocena Eve Kržišnik je 9,8. Med študijem na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je sooblikovala in bila vključena v različne projekte. Svoje znanje izkazuje tudi v okviru različnih dogodkov na fakulteti. Aktivno je sodelovala na poletni šoli v Sankt Peterburgu. Sodeluje tudi z Unicefom, kjer je že tretje leto prostovoljka.

 

Maja Ošlak izstopa med študenti po aktivnem sodelovanju pri pedagoškem procesu. Sodeluje pri projektu prevoda ustave Republike Slovenije v lahko berljivo različico in pri projektu Glas študentov – Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved.

 

Povprečna študijska ocena Brine Kurent je 9,5. Med študijem je sodelovala pri projektu Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Na Zavodu 404 je izvedla tehniške dneve za osnovnošolce in sobotne delavnice. Udeležila se je tudi izmenjave Erasmus na Češkem na Karlovi univerzi v Pragi, kjer je uspešno zaključila mednarodni program.

 

Vid Žepič je na obeh stopnjah študija prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dosegal vrhunske študijske uspehe in se izkazal pri samostojnem raziskovalnem delu. S svojim odličnim znanjem je kot tutor pomagal tudi drugim študentkam in študentom ter bil aktiven pri obštudijskih dejavnostih.

 

Izstopajoča odličnost magistrskega diplomskega dela in izrazito visoke ocene izpitov na obeh stopnjah študija prava kažejo izjemne študijske dosežke Brine Žitnik. Kot članica ekip študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je dosegla vrhunske uspehe na številnih mednarodnih tekmovanjih.

 

Marko Cvetko je izjemno spoštljiv, komunikativen in inovativen, nadpovprečno ocenjen študent in tutor enotnega magistrskega študija Veterinarstvo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje študijske obveznosti nadgrajuje s strokovno-operativnim in z znanstvenoraziskovalnim delom ter s soavtorstvom v publikacijah.