Skoči na vsebino

Zlata plaketa

Zlata plaketa

Zlato plaketo podeljujemo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani.

Dr. Branka Rotar Pance je izredna profesorica za področje glasbenopedagoških predmetov in predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko. Ukvarja se z razvojem specialnih didaktik za osnovnošolsko, srednješolsko in predšolsko glasbeno vzgojo. Svoje raziskovalno delo usmerja tudi na področja poklicnega razvoja učiteljev glasbe, zgodovine slovenske glasbene pedagogike, v zadnjem obdobju tudi v delo z glasbeno nadarjenimi učenci.

 

Izr. prof. Bojan Gorenec je vrhunski slovenski likovni umetnik in dolgoletni profesor slikarstva na Oddelku za slikarstvo. S svojim umetniškim delovanjem in tudi z aktivnim sodelovanjem v polju pedagoškega razvoja na področju slikarskih praks bistveno vpliva na celoten slovenski kulturni prostor ter širi kreativen vpliv in spodbude prihajajočim mladim ustvarjalcem.

 

Prof. dr. Katarina Čufar je na področju znanosti o lesu izvrstna in med študenti izjemno priljubljena pedagoginja ter ugledna mednarodna raziskovalka. Katedro za tehnologijo lesa, ki jo vodi, je postavila na svetovni zemljevid odlično opremljenih laboratorijev, v katerega radi prihajajo tuji znanstveniki in študenti. Zavzeto skrbi za prenos znanja v prakso. Svoje vrhunske izsledke objavlja v najuglednejših svetovnih publikacijah.

 

Dr. Nina Gunde Cimerman, redna profesorica mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskuje predvsem ekstremofilne glive, kjer je pionirka v svetovnem merilu. S sodelavci je v Sečoveljskih solinah odkrila prve halofilne glive. Preučuje tudi ekstremofilne glive iz arktičnih ledenikov in iz gospodinjskih naprav. Je ustanoviteljica IC Mycosmo, ki vključuje največjo gensko banko ekstremofilnih gliv na svetu.

 

Dr. Irena Rogelj je redna profesorica za področji Mlekarstvo in Prehrana. Svoje pedagoško, raziskovalno in strokovno delo je posvetila področju mlekarstva in funkcionalnih živil. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na proučevanje biokemijskih in mikrobioloških lastnosti mleka in mlečnih izdelkov. Uspešnost na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju dopolnjuje z bogatim sodelovanjem z gospodarstvom.

 

Prof. dr. Tomaž Turk je bil prodekan za študijske zadeve in predstojnik Katedre za poslovno informatiko in logistiko. Raziskovalno deluje na področju privzemanja informacijskih tehnologij z vidika organizacij in posameznikov. Pri uvajanju teh in sodobnih učnih metod v študijski proces je dosegel izjemne rezultate. Njegov prispevek k informacijski podpori študijskega procesa in uvajanju kombiniranega učenja na fakulteti je prinesel pomembno nadgradnjo kakovosti pedagoškega procesa.

 

Dr. Zlatko Šabič je redni profesor za področje mednarodnih odnosov. S svojim raziskovalnim opusom, urednikovanjem ugledne svetovne knjižne zbirke, številnimi mednarodnimi gostovanji in akademsko organizacijo discipline mednarodni odnosi se je izkazal kot prodorni predstavnik Univerze v Ljubljani v evropskem in globalnem prostoru. K pozitivni prepoznavnosti Univerze prispeva s svojo strokovno, svetovalno in dolgoletno pedagoško dejavnostjo. 

 

Prof. dr. Andrej Kos je predstojnik Laboratorija za telekomunikacije ter cenjen pedagog in mentor. Kot vabljeni profesor je predaval na več uglednih tujih univerzah. Njegovo znanstveno raziskovanje je usmerjeno na kibernetske infrastrukture in aplikacije, ki zajemajo tudi omrežja 5G in 6G. Poleg projektov EU in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dosega odlične rezultate v številnih projektih z industrijo ter sodeluje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi ter v mednarodnih strokovnih združenjih.

 

Prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek je ena vodilnih znanstvenic na področju kompleksne analize s članki v vrhunskih matematičnih revijah. Je izvrstna in med študenti priljubljena učiteljica, mentorica in popularizatorka matematike. Izjemno je angažirana pri vodstvenem in strokovnem delu, odlikuje pa jo bogato mednarodno delovanje. S svojim vrhunskim delom je vzor univerzitetnega učitelja in raziskovalca.

 

Izr. prof. dr. Danijel Skočaj je v zadnjih desetih letih veliko prispeval k razvoju Fakultete za računalništvo in informatiko ter Univerze v Ljubljani na raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem področju. Je vodja Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme, kjer je raziskovalno dejaven zlasti na področju računalniškega vida in robotike. Z javnimi nastopi je prispeval k objektivni javni podobi umetne inteligence v slovenskem prostoru.

 

Bibliografija prof. dr. Aleksandra Aristovnika obsega več kot 800 enot in 500 citatov. Vodil oziroma sodeloval je pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Trenutno na fakulteti vodi programsko skupino in temeljni raziskovalni projekt. Dejaven je tudi kot strokovni izvedenec Računskega sodišča za področje ekonomike javnega sektorja in kot član strokovnih teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Prof. dr. Dušan Šuput je objavil številne, pogosto citirane publikacije in bil mentor mnogim doktorandom. Bil je tudi senator Univerze v Ljubljani in dekan Medicinske fakultete, na kateri je poskrbel za izgradnjo njenega novega dela. Sodeluje s številnimi raziskovalci po svetu. Je član uglednih mednarodnih združenj in glavni tajnik Združenja medicinskih fakultet Evrope (AMSE), s čimer prispeva k ugledu Univerze doma in po svetu.

 

Profesor in grafik Črtomir Frelih je kot predan univerzitetni učitelj s svojim umetniškim zanosom za grafiko navdušil mnoge generacije slovenskih likovnih umetnikov. V grafiki je razvil likovne strategije in tehnologije, po katerih je postal prepoznaven v domačem in tudi mednarodnem prostoru, s čimer je pomembno pripomogel k mednarodnemu ugledu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Prof. dr. Robert Frangež je izjemen pedagog, mentor, znanstvenik in član številnih strokovnih komisij na fakulteti in Univerzi. Odlikujejo ga široko znanje, predanost delu, povezovalnost in nevsiljiva prijaznost. Generacije študentov navdušuje s svojimi predavanji ali če uporabimo njihove besede: »Zaradi tega profesorja je fakulteta enostavno lepši kraj.« Te lastnosti so tlakovale pot tudi njegovi znanstveni uspešnosti in prepoznavnosti na področjih patofiziologije in toksinologije.

 

Prof. dr. Tjaša Griessler Bulc s svojim delom neprenehoma dviguje na akademsko raven pedagoško in tudi raziskovalno delo s postavitvijo novih pokazateljev odličnosti. Je vodja prve programske skupine ARRS na fakulteti, Mehanizmi varovanja zdravja, pridobljene leta 2014. Lani je med 37 programi s področja medicine dosegla deseto mesto glede na indeks h. Je tudi mentorica številnim študentom in organizatorka mednarodnih poletnih šol.

 

Prof. mag. Ivan Florjanc, prof. dr. Jernej Weiss in doc. Simon Dvoršak so s svojim vodenjem in požrtvovalnim delom pomembno prispevali k uspešni realizaciji projekta Natis faksimila prepisa VI. Beethovnove simfonije. S tem so dali znamenito Beethovnovo simfonijo na razpolago širši umetniški in znanstveni javnosti ter mladim glasbenikom ponudili oprijemljiv stik z znamenitim skladateljem.

 

Iniciativa VOT je bila ustanovljena leta 2013 kot odgovor na pomanjkanje standardizacije evalvacijskih protokolov na področju vizualnega sledenja objektov. Vsako leto si postavijo nove izzive, rezultate pa predstavijo na eni od glavnih konferenc računalniškega vida. Skupino sestavlja mednarodna ekipa, ki jo vodijo člani Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme izr. prof. dr. Matej Kristan, doc. dr. Luka Čehovin Zajc, mag. Alan Lukežič in prof. dr. Aleš Leonardis.