Naziv častna doktorica/častni doktor Univerze v Ljubljani podeljujemo za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti.