Skoči na vsebino

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanja podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti.

Zala Eva Kocijančič je pod mentorstvom prof. Vasilija Meljnikova v zadnjem obdobju izstopala z več izjemnimi dosežki. Poglobljeno, suvereno in virtuozno je med drugim interpretirala zahtevno delo skladatelja Ernesta Chaussona v odličnem ansamblu s Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Slavenom Kulenovićem. Poleg solističnih del in dosežkov se je violinistka aktivno udejstvovala in nastopila v sestavi Klavirskega tria pod mentorstvom izr. prof. Miha Haasa.
 

V okviru komorne igre na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. Boštjana Lipovška so študenti iz razreda rogov v študijskem letu 2019/2020 ustanovili komorni ansambel štirih rogov pod imenom FourCor. Sebastijan Buda, Blaž Ogrič, Petar Kšenek in Gašper Okorn so realizirali in izvedli snemanje koncertne skladbe za štiri rogove in veliki orkester v F-duru, op. 86 skladatelja Roberta Schumanna s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki je postal vrhunski glasbeni izdelek.

 

Ana Valenko je izjemno osredotočena in aktivna študentka druge stopnje smeri Grafično oblikovanje. Poleg odlično opravljenih rednih študijskih obveznosti zelo uspešno sodeluje v obštudijskih projektih. Redno prejema nagrade domače in mednarodne strokovne javnosti. Njene karakteristike so poglobljeno analitično delo, nenehno preverjanje korakov v procesu projektiranja in nesebično delovanje v projektnih delovnih skupinah.

 

Tino Duralija, Deja Kofol in Jon Schwarzmann izkazujejo izredno visoko stopnjo zavzetosti in raziskovalnega duha, s katerim na podlagi lastnih pobud večkrat presežejo okvir študijskih projektov. Vrhunski primer slednjega je projekt z naslovom ‘Engagencing’: The Design of Self-Governance. Skupina je raziskovala vlogo oblikovanja v odnosu do demokracije in novih modelov participatornega oblikovanja. Mednarodna žirija londonskega bienala oblikovanja je projekt uvrstila na razstavo Design in an Age of Crisis.

 

Jure Mravlje je z aktivnim obštudijskim udejstvovanjem začel že ob vstopu na svojo študijsko pot. Kot član in pozneje predsednik Študentskega sveta fakultete ter tajnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je pripomogel h kakovostni izvedbi več domačih in mednarodnih projektov ter dogodkov. Študente je uspešno zastopal v fakultetnih in univerzitetnih organih. Kot doktorski študent ostaja še naprej dejaven.

 

Živa Kandorfer, Anže Hribšek, Naja Lovka in Luka Naumovski so na mednarodnem študentskem arhitekturnem natečaju Pro:Holz prejeli posebno nagrado Sonderpreis. V zahtevni mednarodni konkurenci tehniških univerz in arhitekturnih fakultet iz srednje in zahodne Evrope so se izkazali z izjemno svežim, skoraj vizionarskim pristopom, ki je žirijo navdušil s svojim pogumom, optimizmom in željo po preseganju utečenih postopkov in meja.

 

Meta Štuhec, Ema Žagar in Gregor Kokal Golčer so osvojili 1. mesto na mednarodnem tekmovanju European Ethics Bowl, ki je naslavljalo etične dileme pri spopadanju s pandemijo covida-19. V interakciji z nasprotnimi ekipami in z oblikovanjem kreativnega video posnetka je skupina izkazala široko sposobnost kritičnega razpravljanja, zagovarjanja stališč in družbene občutljivosti pri reševanju problemov zunaj ustaljenih okvirov.

 

Skupina Rezistenca združuje sedanje in nekdanje študentke in študente Univerze v Ljubljani. Akademski skupnosti je nastavila ogledalo, v katerega večina dolga leta ni želela pogledati, in razkrila dejstvo, da tudi ta skupnost ni imuna na vzvode seksistične in patriarhalne kulture, ki tolerira zlorabo pozicije moči. Skupina je pokazala, da kultura nasilja ne sme in ne more biti samoumevna ter tako v ključnem trenutku odigrala zgodovinsko vlogo »slabe vesti« v družbi.

Članice in člani skupine so: Ana Lorger, Anemarija Planšak, Jošt Vadnjal, Mojca Radkovič, Nesa Vrečer, Rina Pleteršek, Sara Pavlović, Sara Svati Sharan, Tanja Buda, Tomaž Kek, Tonja Jerele.

 

Študentke in študenti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, združeni v okviru Društva študentov farmacije Slovenije in Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva, so se v času epidemije organizirali in prilagodili danim razmeram ter zagnali projekt FARMAKROG. V okviru projekta so ponudili študentsko in prostovoljno pomoč različnim zdravstvenim institucijam, humanitarnim organizacijam in civilni zaščiti.

 

Gregor Robert Krmelj je magistrski študent, ki je ob nastopu epidemije za predavanja na daljavo pomagal postaviti strežnika s tehnologijo Big Blue Button, razvil lastno rešitev za učinkovit nadzor nad strežniki in jo v odprtokodni različici ponudil skupnosti uporabnikov. Sodeloval je tudi pri postavitvi infrastrukture za prvo nacionalno raziskavo o razširjenosti covida-19 v Sloveniji.

 

V skupino DragonSec so se povezali študenti Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki jih zanima računalniška varnost. Udeležujejo se tekmovanj iz kibernetske varnosti CTF (capture the flag oz. ujemi zastavo), kjer v mednarodni konkurenci dosegajo visoke uvrstitve in so že zbrali tudi nekaj zmag. So edina večja tovrstna organizirana ekipa v Sloveniji.

Članice in člani skupine so: Janže Avsec, Benjamin Benčina, Luka Dragar, Matej Fajdiga, Anže Jenšterle, Peter Kavčič, Lucija Koprivc, Gregor Robert Krmelj, Urban Novak, Miha Mitič, Aleksander Mundjar, Eva Gaberšček, Aleksander Gomilšek, Andraž Strgar, Urban Suhadolnik, Aljaž Škof, Andrej Urankar, Tadej Vengust.

 

Anka Uršič kot predstavnica študentk in študentov že pet let sodeluje v številnih fakultetnih organih in delovnih telesih. Svoje delo je začela kot podpredsednica Študentskega sveta fakultete, nato pa kot njegova predsednica. Bila je tudi podpredsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Pomembno je prispevala k mnogim fakultetnim projektom, ki so bili ključni za zagotavljanje kakovosti študija, delovanje fakultete in širitev dobrega imena.

 

Alja Horvat je študentka Grafične in medijske tehnike. V letu 2020 jo je revija Forbes uvrstila na seznam »najuspešnejših 30 pod 30 let« v kategoriji »Ustvarjanje in oblikovanje prihodnosti mode in umetnosti«. Uvrstitev na seznam najvplivnejših mladih umetnikov v svetovnem merilu si je prislužila z ilustracijami. Med podjetja, s katerimi sodeluje, sodijo Renault, Urban Outfitters, Fila, Vichy in še mnoga druga.

 

Študentke in študenti geologije so ob nastopu epidemije začutili stisko sošolk in sošolcev ter začeli organizirati spletna srečanja, nižjim letnikom pa nuditi inštrukcije. Ker takšna dejanja v svetu poudarjene konkurenčnosti in individualizma ne smejo biti prezrta, prejme predsednica Društva študentov geologije Mateja Macut priznanje za posebne dosežke, vendar je priznanje namenjeno vsem študentkam in študentom, ki so priskočili na pomoč svojim kolegicam in kolegom.

 

Nikolaja Bukovšek je aktivna članica Študentskega sveta fakultete. Aktivno je vključena v tutorski sistem in sodeluje v številnih projektih tako na fakulteti kot širše. Je članica in vodja enega od odborov Zveze študentskih klubov Slovenije – ŠKIS ter članica Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja. Aktivna je tudi na svojem ožjem strokovnem področju, kjer deluje kot prostovoljka na različnih področjih.

 

Katarina Novak kot predstavnica študentk in študentov deluje v Komisiji za tutorstvo na fakulteti. Je tudi koordinatorka tutorskega sistema, v katerega je vpeljala veliko novosti. Kot aktivna članica sodeluje v Študentskem svetu fakultete, Akademskem zboru in Senatu fakultete. Redno sodeluje pri izpeljavi dogodkov, kot so Bruc dan, Informativa in Karierni sejem ter pri projektu Študentska politika.

 

Ana Kogovšek, Anita Lubej, Zala Mehonić, Karin Močnik, Neža Rudolf, Kaja Slokar, Špela Vegelj in Andraž Zaplotnik so že drugič zapored pripravili in izvedli nacionalno konferenco Učitelj učitelju učitelj. Konferenca je v stroki zelo prepoznavna, udeležuje se je več kot dvesto učiteljic in učiteljev. Skupina je obe konferenci v celoti pripravila popolnoma samostojno, v organizacijo konference pa so vložili več kot sto ur prostovoljnega dela.

 

Andrej Fatur je študent četrtega letnika prvostopenjskega študijskega programa Pravo, ki je med svojim študijem stremel k dvigu kakovosti študija in študijskih pogojev tako za študentke in študente Pravne fakultete kot tudi celotne Univerze v Ljubljani. V okviru svojih številnih funkcij v različnih fakultetnih in univerzitetnih organih je sodeloval pri pomembnih odločitvah glede izboljšanja pogojev za študij in s tem izkazal svoje neutrudno obštudijsko delovanje.

 

Žiga Hrovat je študent četrtega letnika prvostopenjskega študijskega programa Pravo, ki je med svojim študijem stremel k dvigu kakovosti študija in študijskih pogojev tako za študentke in študente Pravne fakultete kot tudi celotne Univerze v Ljubljani. Opravljal je številne funkcije v fakultetnih in univerzitetnih organih, bil pa je tudi član delovne skupine Ministrstva za zdravje. S svojim delom je izkazal intenzivno, nesebično in izjemno obštudijsko delovanje.