Skoči na vsebino

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke.

Dr. Anastasija Panevska je asistentka na Katedri za biokemijo, kjer opravlja vrsto odgovornih pedagoških in organizacijskih funkcij. Raziskovalno se ukvarja z bioaktivnimi proteini iz gliv, ki delujejo kot selektivni in okolju prijazni bioinsekticidi. Njeni raziskovalni izsledki, katerih rezultat je mednarodna patentna prijava, so bili večkrat nagrajeni v domačem in mednarodnem prostoru.

 

Doc. dr. Katerina Božič pedagoško sodeluje pri izvedbi več predmetov na fakulteti, dosega visoke ocene študijskih anket ter aktivno razvija študijske vsebine in gradiva. Za objave v priznanih mednarodnih publikacijah je prejela nagrado Javne agencije za raziskovalno dejavnost Odlični v znanosti 2020 s področja ekonomsko-poslovnih ved ter dvojno priznanje fakultete za najboljši znanstveni članek v letu 2019.

 

Dr. Natalija Majsova, docentka kulturologije, preučuje povezave med fikcijo, mediji, kot so film, književnost, zgodnji množični vizualni mediji in procesi, ter praksami in agensi kulturnega spominjanja (še posebej v postsovjetskem in postjugoslovanskem prostoru). Bila je podoktorska raziskovalka na Katoliški univerzi v Louvainu in Univerzi v Antwerpnu. Je avtorica dveh znanstvenih monografij (druga je izšla pri Lexington Books) in ena od glavnih urednic Družboslovnih razprav.

 

Asist. dr. Peter Naglič je doktoriral leta 2017 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer se je istega leta zaposlil kot asistent. Izkazuje izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju širjenja svetlobe v sipajočih medijih. Pri pedagoškem delu ga odlikujejo zagnanost, odzivnost, dostopnost in korekten odnos do študentk in študentov ter neizmerna želja, da jim snov približa na razumljiv način.

 

Doc. dr. Špela Zupančič izkazuje izjemno raziskovalno uspešnost in mednarodno odmevnost objavljenih rezultatov. Bogatijo jo iniciativnost, prodornost in doslednost. Težav, ki se pojavijo med raziskovalnim delom, ne dojema kot ovire, ampak kot nove izzive, ki ji dajejo zagon za še bolj poglobljeno raziskovalno delo. Je uspešna mlada univerzitetna učiteljica in raziskovalka z ugledom doma in v tujini.

 

Doc. dr. Nejc Bezak je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, nato pa se je na njej tudi zaposlil. Opravlja pedagoško in znanstvenoraziskovalno projektno delo na področju hidrologije, kjer je kljub mladosti prepoznan kot eden od vodilnih znanstvenikov v Sloveniji, kar dokazuje tudi njegov izjemen opus, v obsegu več kot 50 izvirnih znanstvenih prispevkov. Tako za pedagoško kot znanstveno delo je prejel številna priznanja.

 

Dr. Matija Vidmar je docent za finančno matematiko. Za njim je kljub mladosti vrsta izrednih dosežkov: pridobil je dve diplomi z odliko na študijskih programih fizika in finančna matematika, doktorat na eni najboljših svetovnih univerz v Warwicku, podoktorsko se je usposabljal v tujini, objavil je 20 raziskovalnih člankov v vrhunskih znanstvenih revijah, ima sloves vodilnega slovenskega strokovnjaka za področje Levyjevih stohastičnih procesov in hitro naraščajoč mednarodni ugled.

 

Doc. dr. Tomaž Hočevar se raziskovalno ukvarja z algoritmi in podatkovnimi strukturami ter pri tem dosega odlične rezultate. Kot član Laboratorija za bioinformatiko pomembno prispeva k razvoju in vzdrževanju programskega okolja za strojno učenje in podatkovno analitiko Orange, ki ga poznajo in uporabljajo po vsem svetu. Z organizacijo računalniških tekmovanj za srednješolce in študente skrbi za popularizacijo računalništva.

 

Doc. dr. Vedrana Sember je učiteljica in raziskovalka na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, ki se lahko pohvali z več kot 30 mednarodnimi znanstvenimi deli v uglednih mednarodnih revijah. Svoje znanstvene izsledke uspešno prenaša na študentke in študente. Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih projektih ter je prejemnica treh mednarodnih nagrad, ki jih je prejela v Luxembourgu, Črni gori in Turčiji.

 

Doc. Petja Zorec je zaposlena na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil. Svoje raziskovalno umetniško delo redno predstavlja doma in v tujini. Je prejemnica več domačih in mednarodnih nagrad na področju modnega oblikovanja. Svoje izkušnje prenaša na študente kot asistentka pri predmetih Oblikovanje oblačil, Modni dodatki in Modni stilizem. Vedno je polna idej, inovativnih predlogov in načrtov. Njena pozitivna energija se prenaša tudi na študentke in študente, zato je med njimi zelo priljubljena.

 

Dr. Matic Pavlič se je kot prvi jezikoslovec v Sloveniji povezal z mednarodno skupnostjo raziskovalcev znakovnih jezikov in začel slovenski znakovni jezik opisovati na znanstveni ravni. Pripravil je prvo poljudno slovnico tega jezika, ki je opolnomočila številne gluhe. Svoja spoznanja redno objavlja ter sodeluje pri pripravi jezikovnih orodij, testov in učnih načrtov.

 

Dr. Darja Tadič je aktivna v številnih projektih, ki obravnavajo področje podpore mladim v psihosocialnih stiskah, poglobljeno pa se ukvarja tudi s področjem kriminologije, predvsem položajem žensk v zaporih. Je avtorica/soavtorica dveh knjižnih zbirk prvoosebnih izkušenj oseb, ki prestajajo zaporne kazni v slovenskem prostoru. Svoja dela redno objavlja v domačem in tujem prostoru.

 

Doc. dr. Miha Hafner dosega nadpovprečne rezultate na pedagoškem področju ter tako pomembno prispeva k razvoju študija prava in ugledu Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani, z raziskovalnim delom pa tudi k napredku znanosti. Študentke in študenti cenijo njegovo znanstvenost, strokovnost, razgledanost, dostopnost in pripravljenost pomagati. Poleg izjemnega pedagoškega dela ga odlikuje tudi močna vpetost v raziskovalno delo tako v domačem kot mednarodnem prostoru.