Skoči na vsebino

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečano listino podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe.

Gregor Ravnik je že od začetka študija prejemal številne ponudbe za solistične vloge tako na koncertnih kot opernih odrih ter bil večkratni nagrajenec domačih in mednarodnih tekmovanj. Število in kakovost njegovih del močno presegata običajne študijske okvire. Poleg petja je uspešno zaključil tudi študij dentalne medicine.

 

Sanja Zamuda je skozi celoten študij pokazala izjemno angažiranost, ki se je odrazila v mnogih uspešnih sodelovanjih v okviru akademije in širše. V magistrski nalogi je sijajno povezala področje teoretskih raziskav o razmerju med ilustracijo in besedo z bravurozno izvedbo del. S tem prinaša v stroko pomemben gradnik na področju razumevanja in vrednotenja ilustracije danes.

 

Nina Lara Bajec je zaključila študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola s povprečno oceno 9,9. Diplomsko delo z naslovom Reforma Svetovne trgovinske organizacije: ključni dejavnik uspeha ali neuspeha je bilo ocenjeno z oceno 10. Prejela je pohvalo za uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh celotnega študija.

 

Lucija Divjak je zaključila študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola s povprečno oceno 9,9. Diplomantka je prejela pohvalo za študijski uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh celotnega študija.

 

Žan Pirc je zaključil dodiplomski študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Študijsko pot je nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na rednem magistrskem programu Management. Zaključil ga je s povprečno oceno 9,9 in prejel priznanje za študijski uspeh na magistrskem študiju. Njegovo magistrsko delo je bilo ocenjeno z 10.

 

Ana Temeljotov je zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Študijsko pot je nadaljevala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na rednem magistrskem programu Poslovodenje in organizacija ter ga zaključila s povprečno oceno 10 in prejela priznanje za študijski uspeh na magistrskem študiju. Za magistrsko delo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado.

 

Natali Panič Nardin je diplomirala iz politologije in podiplomski študij nadaljevala na smeri Politologija: Politična teorija. Študij je zaključila s povprečno oceno 10. Njena interesna področja so zgodovina političnih idej, narodno vprašanje in lokalna samouprava.

 

Karla Tepež je študentka doktorskega programa Humanistika in družboslovje, področje Politologija. Raziskovalno se ukvarja s protestno umetnostjo kot specifično politično prakso in njenimi potenciali družbene spremembe skozi ustvarjanje novih načinov (so)bivanja.

 

Klemen Pevec je univerzitetni študij elektrotehnike zaključil s povprečno oceno 9,9. Študij je nadaljeval na magistrskem programu Elektrotehnika, smer Avtomatika in informatika, ter ga zaključil s povprečno oceno 10. Poleg študija razvija odprtokodni program MCreator z več kot petimi milijoni prenosov in vodi skupino približno desetih programerjev.

 

Emina Ferzana Uzunović je študentka tretjega letnika univerzitetnega študija Elektrotehnike, smer Avtomatika. Njena povprečna ocena je 9,8. Je demonstratorka pri predmetu Matematika v Uvodu v študij in prostovoljka pri projektu Analiza iskrenja pri elektroporatorjih, kjer se ukvarja z Matlab kodiranjem, simulacijami v Comsol-u ter osnovno obdelavo signalov.

 

Ana Baumgartner je magistra farmacije, ki je zaposlena kot mlada raziskovalka na Katedri za Farmacevtsko tehnologijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Študij je zaključila leta 2020 z izjemno visokimi ocenami. Prejela je le dve 9, vse ostale ocene so bile 10. Študij je zaključila s povprečno oceno izpitov in vaj 9,9.

 

Jaka Vrevc Žlajpah je diplomirani inženir laboratorijske biomedicine in trenutno študent magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Študij je zaključil leta 2020 z izjemno visokimi ocenami. Prejel je le šest ocen, nižjih od 10. Študij je zaključil s povprečno oceno 9,7.

 

Luka Školč je študij fizike opravil s povprečno oceno 10 ter hkrati raziskoval v dveh laboratorijih na Institutu Jožef Stefan, deloval v tutorskem programu Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, vodil moštvo na Mednarodnem turnirju fizikov leta 2020 in delal kot tutor mlajših kolegic in  kolegov.

 

Tea Štrekelj je zaključila magistrski študijski program Matematika, kjer je imela najboljše ocene. Bila je članica ekipe prostovoljnih tutorjev, organizirala krožek iz logike na Gimnaziji Šentvid, v Laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani pa se je ukvarjala z modeliranjem in optimizacijo prenosnikov toplote.

 

Anej Svete je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika s povprečno oceno 10. V diplomskem delu je obravnaval ambiciozen problem iz vodenja zahtevnega dinamičnega sistema s spodbujevanim učenjem, ki je na meji rešljivega, za kar je razvil zelo zahteven matematični model dinamike sistema.

 

Domen Vreš je zaključil prvo stopnjo univerzitetnega študija Računalništvo in matematika z visoko povprečno oceno 9,9 in oceno diplomskega dela 10. V slednjem je izboljšal razlagalne metode napovednih modelov s področja umetne inteligence, objavil kodo pod odprtokodno licenco in rezultate poslal v objavo v znanstveno revijo.

 

Povprečna ocena Tinkare Ketiš je 9,7. Njene seminarske naloge so nadpovprečne, nato pa jih še nadgradi in pripravi kot praktične vodnike in priročnike za učenke in učence, ki so javno objavljeni. Deluje tudi kot prostovoljka doma in v tujini.

 

Povprečna ocena Laure Krajnc je 9,3. V svoje likovno-pedagoško delo smiselno vključuje pridobljena splošna in specifična likovnoteoretična znanja. Metierska znanja nadgradi v izjemne in izvirne idejne zasnove ter likovne realizacije, z veliko mero družbene kritičnosti.

 

Povprečna ocena Nine Žumer je 9,8. Svoje znanje širi tudi zunaj predavalnic kot članica raziskovalne skupine na področju obravnave disfagije na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Sodeluje pri standardizaciji slovenskega testa imenovanja besed in pomaga pri srečanjih afazistov po možganski kapi – Afazijadi.

 

Sabina Drofenik je leta 2020 zaključila študij veterine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani kot najuspešnejša diplomantka s povprečno oceno izpitov 9,3. Za raziskovalno delo je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Je tudi prva avtorica članka, objavljenega v ugledni znanstveni reviji Toxicon.