Skoči na vsebino

Medicinske maske za enkratno uporabo predstavljajo novo potencialno breme za kopensko okolje

Medicinske maske za enkratno uporabo predstavljajo novo potencialno breme za kopensko okolje

Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Vrije Universiteit Amsterdam so med prvimi proučili vplive mikroplastike iz medicinskih mask na kopenske nevretenčarje.

Problematika onesnaževanja okolja s plastiko ter njeno razpadanje na manjše plastične delce, t. i. mikroplastiko, je pereča okoljska tematika. Kljub velikim zakonodajnim prebojem glede omejevanja uporabe plastike za enkratno uporabo je uporaba le teh med pandemijo covida-19 močno narasla. Prve raziskave že kažejo očitno povečanje onesnaževanja okolja s plastičnimi izdelki za osebno zaščito, med njimi prevladujejo medicinske maske.

Raziskovalci so proučevali vplive mikroplastike iz medicinskih mask na kopenske nevretenčarje, ki se pogosto uporabljajo v oceni tveganja za okolje. Iz obsežne fizikalno-kemijske karakterizacije mikroplastike je razvidno, da ta vsebuje vrsto organskih dodatkov in kovin. Vendar pa je koncentracija teh snovi prenizka, da bi lahko ob izluževanju iz mask vplivala na testne organizme. Mikroplastika iz mask ne povzroči velikih kvarnih učinkov na organizme, vendar pa se ob izpostavitvi v nekaterih organizmih sprožijo imunski odziv in spremembe v metabolnih procesih. Prihodnje študije bodo usmerjenje v razumevanje posledic dolgotrajnih izpostavitev mikroplastiki za organizme. Poleg bazičnega razumevanja odzivov organizmov na izpostavitev mikroplastiki bo študija pripomogla k večanju ozaveščenosti o pomenu pravilnega odlaganja odpadnih medicinskih mask.

Objavljena raziskava je del sklopa študij o vplivih različnih mikroplastik na kopenske nevretenčarje, ki so jih raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani skupaj s soavtorji objavili v zadnjih letih.

Viri:

Jemec Kokalj, A., Dolar, A., Drobne, D., Škrlep, L., Sever Škapin, A., Marolt, G., Nagode, A., van Gestel, C. A. M. (2022). Effects of microplastics from disposable medical masks on terrestrial invertebrates. Journal of hazardous materials, 438. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129440

Dolar, A., Drobne, D., Narat, M., Jemec Kokalj, A. (2022). Tire microplastics exposure in soil induces changes in expression profile of immune-related genes in terrestrial crustacean Porcellio scaber. Environmental pollution, 314, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120233

Dolar, A., Drobne, D., Dolenec, M., Marinšek, M., Jemec Kokalj, A. (2022). Time-dependent immune response in Porcellio scaber following exposure to microplastics and natural particles. Science of the total environment, 818, 1–10.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721068923?via%3Dihub

Jemec Kokalj, A., Dolar, A., Titova, J., Visnapuu, M., Škrlep, L., Drobne, D., Vija, H., Kisand, V., Heinlaan, M. (2021). Long term exposure to virgin and recycled ldpe microplastics induced minor effects in the freshwater and terrestrial crustaceans Daphnia magna and Porcellio scaber. Polymers, 5, 1–17. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/5/771