Dosežki na področju kiparstva v javnem prostoru: Umotvor – skulptura igralo in Črna – svet v malem – javna plastikaAkademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v LjubljaniIn vivo enkapsulacija specifičnih fragmentov DNA v bakterijski mikrorazdelekBiotehniška fakulteta Univerze v LjubljaniGremo v Trgovino! Idejna zasnova družbenega generatorja na primeru prenove nakupovalnega centra Vič v LjubljaniFakulteta za arhitekturo Univerze v LjubljaniMehanizem robotske naprave za vadbo prstov in zapestjaFakulteta za elektrotehniko Univerze v LjubljaniPotresni odziv enostransko utrjenih prekladnih delov kamnitih zidovFakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v LjubljaniIzolacija in karakterizacija proteina VaaMPIII-3 iz modrasovega strupaFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v LjubljaniPribližno računanje na ravni prevajalnika na mobilnih napravahFakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v LjubljaniSvoboda v družbi nadzora? Koncept zasebnosti in varstva osebnih podatkov v koliziji z oblastjo in pod njenim varstvomFakulteta za upravo Univerze v LjubljaniGovedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletjuFilozofska fakulteta Univerze v LjubljaniDejavniki, ki vplivajo na klinično sliko bolnikov s patogeno različico p.G90D gena za rodopsinMedicinska fakulteta Univerze v LjubljaniIzzivi in samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami Univerze v LjubljaniPedagoška fakulteta Univerze v LjubljaniPravnoteoretične in praktične razsežnosti pojma pravne dobrinePravna fakulteta Univerze v Ljubljani