Skoči na vsebino

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke.

Doc. dr. Davor Kržišnik je zaposlen na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V letu 2015 se je zaposlil kot mladi raziskovalec in leta 2019 tudi doktoriral. Objavil je 37 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih revijah s področja delovanja. Davor Kržišnik je aktiven na pedagoškem, raziskovalnem in tudi strokovnem področju. Na podlagi objav se vidi, da je dr. Kržišnik odličen raziskovalec, ki svoja spoznanja prenaša v prakso in študentom. V študijski proces vnaša nove vaje in pristope.

 

 

Asist. dr. Katarina Šimunović, asistentka na Oddelku za mikrobiologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je odlična raziskovalka in predana pedagoginja, ki je ključno in z navdušenjem prispevala k pomembnim raziskovalnim objavam na področju mikrobiologije, prijavi patenta in zagonu start-up podjetja za razvoj in trženje inovacije (probiotika za piščance) ter tako pomembno prispevala k ugledu Univerze v Ljubljani.

 

Asist. dr. Meta Sterniša je leta 2020 doktorirala na Katedri za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, kjer se raziskovalno in pedagoško delo usmerja v živilsko mikrobiologijo, bakterijsko encimsko aktivnost in filmotvornost ter načine preprečevanja teh kvarnih mikrobioloških procesov. Ob zglednem pedagoškem delu se vključuje v domače in mednarodne projekte (Trafoon, Food for Future, BioProMedFood), patente in inovacije ter uspešno gradi znanstveno bibliografijo (Cobiss 2017–22 je 511,12).

 

Doc. dr. Živa Kolbl je doktorirala leta 2020 na Univerzi na Dunaju in se še v istem letu zaposlila na Ekonomski fakulteta Univerze v Ljubljani. Njena znanstvena bibliografija izkazuje visoko raziskovalno uspešnost in izrazito mednarodno usmerjenost. Pedagoško deluje pri več predmetih, kjer konsistentno dosega visoke nadpovprečne ocene študentov. Kot koordinatorica procesa mednarodne akreditacije je aktivno vpeta v procese izboljševanja kakovosti in internacionalizacije.

 

Doc. dr. Marko Jošt na UL FE deluje na področju raziskovalnega dela na področju polprevodnikov in fotovoltaike. Leta 2018 je s sodelavci izdelal perovskit/silicijevo sončno celice z rekordno učinkovitostjo pretvorbe, za kar je s soavtorji prejel jabolko navdiha predsednika Republike Slovenije. Leta 2020 je s sodelavci z inštituta Helmholtz-Zentrum Berlin izdelal rekordno tandemsko celico s certificirano učinkovitostjo pretvorbe 29,2 odstotka. Poleg intenzivnega raziskovalnega dela kot asistent aktivno sodeluje tudi pri pedagoškem procesu na fakulteti.

 

Asist. dr. Jernej Tekavec je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno deluje na področju geoinformatike in 3D modeliranja, doktoriral je z oceno cum laude, njegove publikacije pa so prepoznane na mednarodni ravni. Pri pedagoškem delu kaže nadpovprečno usposobljenost in inovativne pristope, kar študenti hitro ugotovijo in cenijo.

 

Asist. dr. Matjaž Gomilšek je asistent za fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktoriral iz fizike. Poleg rednega pedagoškega dela je soorganizator poletne šole Physics in Ljubljana. Znanstvenoraziskovalno je izjemno uspešen, saj je v priznanih tujih revijah objavil že 23 člankov in imel več vabljenih predavanj v tujini. Je prejemnik številnih priznanj, med drugim zlatega znaka Jožefa Stefana 2020).

 

Doc. dr. Žiga Emeršič je član Laboratorija za računalniški vid, kjer se ukvarja s slikovno biometrijo. Z doktorsko disertacijo je vizualno detekcijo in razpoznavanje uhljev premaknil v domeno globokega učenja, organiziral dve tekmovanji, objavil številne publikacije in prejel nagrado Evropske zveze za biometrijo. Študenti hvalijo njegovo pedagoško delo, pogosto pa sodeluje tudi pri širjenju znanstvenih dognanj javnosti.

 

Doc. dr. Dejan Ravšelj, ima kljub mladosti izjemen prispevek na raziskovalnem področju v družboslovju, kar se odraža v več kot 20 recenziranih člankih in več kot 300 citatih v bazah podatkov Web of Science in Scopus. Med drugim je vodja oziroma član več kot desetih nacionalnih in mednarodnih projektov ter član programskega odbora mednarodne znanstvene konference. Dejan je izjemen sodelavec, ki pomembno prispeva h kolektivu na fakulteti, tako s svojo odprtostjo za nove ideje in projekte, pripravljenostjo pomagati ter natančnostjo in zanesljivostjo.

 

Dr. Luka Repanšek je zaposlen kot docent na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno in študijsko delo je usmerjeno v zgodovinskoprimerjalni študij indoevropskih jezikov s poudarkom na keltskih, germanskih, slovanskih in indo-iranskih jezikih ter evropske paleolingvistike. Za najboljšo doktorsko disertacijo je prejel nagrado mednarodnega združenja Indogermanische Gesellschaft/Society for IndoEuropean Studies/Société des études indo-europeénnes, za najbolj odmeven doktorat za leto 2017 pa slovensko nagrado srebrni znak ZRC SAZU.

 

 

Kandidat svoje raziskovalno delo predstavlja v mednarodnih revijah in na konferencah s področja fizike. Do danes je svoje raziskovalno delo kot avtor ali soavtor predstavil v okoli 50 prispevkih. Dela imajo trenutno 47 čistih citatov v Wos in 51 v Scopus. Sodeluje tudi v ARRS in mednarodnih projektih s številnimi tujimi partnerji. V letih 2019 in 2020 je bil podoktorski sodelavec na Inštitutu za teoretično in fizikalno kemijo na Tehnični univerzi v Gradcu, v Avstriji.