Skoči na vsebino

	Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečano listino podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe.

Ana Karlin je za sodelovanje na mednarodnem plakatnem natečaju Poster Stellars v ZDA zanje prejela zlato nagrado v kategoriji Premični plakati. K uresničitvi celovite izraznosti končnega projekta je pristopila na senzibilno-avtorski način in z oblikovno doslednostjo, kar je prepoznala mednarodna žirija natečaja Poster Stellars, v kateri so bili tudi visokošolski učitelji vizualnih komunikacij iz različnih univerz v ZDA. Študentka je tako pomembno prispevala k prepoznavnosti Oddelka vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

 

Uroš Konda je leta 2021 zaključil študij na programu Visoka poslovna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 9,93. Zaključna strokovna naloga (Presoja učinkov epidemije Covid-19 na poslovanje gospodarskih dejavnosti v Sloveniji s pomočjo Dupontovega sistema analize) je ocenjena z oceno 10. Prejel je pohvalo za študijski uspeh v vseh letnikih in priznanje za študijski uspeh na celotnem študiju.

 

Vida Maver je zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Študijsko pot je nadaljevala na magistrskem programu Kvantitativne finance in Aktuarstvo (KFA) Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter ga leta 2020 zaključila s povprečno oceno 9,75. Za magistrsko delo (Napovedovanje inflacije na osnovi inflacijskih pričakovanj: dinamični večfaktorski model) je diplomantka prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Prejela je priznanje za študijski uspeh na magistrskem študiju.

 

Vita Volgemut je leta 2021 zaključila študij na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 10. Diplomsko delo (Dolgoročni vpliv koroškega plebiscita na gospodarsko rast) je ocenjeno z oceno 10. Prejela je pohvalo za študijski uspeh v vseh letnikih in priznanje za študijski uspeh na celotnem študiju.

 

Dejan Uršič je zaključil dodiplomski študij na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 8,9. Po zaključku je študij nadaljeval na magistrskem programu Podjetništvo in ga leta 2021 zaključil s povprečno oceno 9,83. Magistrsko delo (Uporaba dizajnerskega načina razmišljanja na primeru start-upa in večje hotelske verige) je ocenjeno z 10. Prejel je priznanje za študijski uspeh na magistrskem študiju.

 

Gašper Ferme je zaključil magistrski študij Obramboslovje s povprečno oceno 10. V času magistrskega študija se je raziskovalno ukvarjal s teorijami varnosti v mednarodnih odnosih, zdaj pa proučuje vojaško organizacijo in njen položaj v družbi. Obštudijsko je dejaven v mladinskih in študentskih organizacijah.

 

Natali Panič Nardin je zaključila magistrski študij Politologija: Politična teorija s povprečno oceno 10. V času študija je sodelovala v različnih raziskovalnih projektih, v okviru katerih se je posvečala raziskovanju narodnega vprašanja ter razvoja antifašizma in drugih političnih doktrin na Slovenskem.

 

Metod Knific je zaključil magistrski študij Sociologija: Sociologija vsakdanjega življenja, s povprečno oceno 10. Študij je opravil ob delu, svoje znanje pa skuša vpeljevati v svoje lokalno okolje. Med drugim je skušal prispevati tudi k preprečevanju gentrifikacije rudarskih vrtičkov.

 

Valentina Stanić je univerzitetni in magistrski študij Elektrotehnika zaključila s povprečno oceno 9,3 oziroma 9,9. Študij nadaljuje na doktorskem študiju Elektrotehnika kot mlada raziskovalka. Je predana elektrotehniki in fakulteti, prostovoljno promovira fakulteto ter sodeluje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj in taborov pod okriljem fakultete. Je prevajalka strokovne literature in mentorica mladim.

 

Darjo Uršič je univerzitetni in magistrski študij Elektrotehnika zaključil s povprečno oceno 9 oziroma 9,2. Študij nadaljuje na doktorskem študiju Elektrotehnika kot mladi raziskovalec. V času študija poleg odličnega uspeha dosega vrsto uspehov na mednarodnih tekmovanjih. S svojimi podjetji uspešno konkurira na svetovnem trgu ter z njihovim zaledjem nudi razvojno-podporno okolje vrstnikom in študentom. Zavezan je reševanju družbenih problematik in vračanju družbenemu okolju.

 

Asis. Iris Ulčakar se je odlikovala z izvrstnim študijskim uspehom in z izjemnim angažmajem pri vrsti obštudijskih dejavnosti. V svoji magistrski nalogi je vpeljala koncepte kvantnega kaosa v biljarde, opisane z modelom tesne vezi, in te rezultate objavila v cenjeni reviji Physical Review E, ki jo izdaja Ameriško fizikalno društvo.

 

Daniel Vitas je zaključil magistrski študijski program Matematika. Vse izpite na obeh stopnjah študija je opravil z oceno 10. V uglednih revijah je objavil znanstvena članka in leta 2020 prejel Prešernovo nagrado UL. Leta 2021 je prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju študentov matematike.

 

Tim Poštuvan je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega univerzitetnega študija Računalništvo in matematika z visoko povprečno oceno 9,89 in oceno diplomskega dela 10. V slednjem obravnava grafovske nevronske mreže, ki veljajo za najuspešnejši model strojnega učenja nad relacijskimi podatki, in predlaga novo metodo AdaGrid.

 

Kaja poleg študijskih obveznosti največ časa posveča tabornikom. Trenutno aktivno sodeluje pri vzpostavitvi področja inkluzije in diverzitete v Zvezi tabornikov Slovenije. Pomaga pri organizaciji poletnega tabora za otroke iz projekta Botrstvo. Občasno opravlja tudi prostovoljno delo v tujini.

 

Študij na prvi stopnji je zaključil s povprečno oceno 9,33. Poleg izjemnih študijskih dosežkov sodeluje tudi pri dogodkih promocije naravoslovja – Verižnem eksperimentu in izpeljavi tekmovanja osnovnošolcev za zlato Štefanovo priznanje. Od leta 2021 pomaga pri urejanju spletne strani z vsebinami matematike in fizike »Znati je kul«.

 

Kandidatkini nadpovprečni študijski rezultati so odraz njenega visokega zanimanja za likovno umetnost in vpetost slednje v pedagogiko. V lastnem likovno-praktično-pedagoškem delu smiselno združuje splošna in specifična pedagoška ter likovno teoretična znanja. Kot avtorica likovnih del je prisotna na študentskih razstavah v Galeriji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Študij je zaključil s povprečno oceno 9,49 in bil več let uvrščen med najboljših pet odstotkov študentov letnika. Aktivno je sodeloval pri študentski organizaciji Veterinarske fakultete (ŠOVF) in mednarodnem združenju študentov veterine (IVSA) Slovenije. Šest let je bil tutor, od tega dve koordinator tutorjev študentov. Za dve raziskovalni nalogi je prejel fakultetni Prešernovi nagradi, izsledke ene pa je objavil v članku, v Acta Veterinaria Brno. Odlikujejo ga kolegialnost, predanost delu in čut za zdravstveno varstvo živali.