Skoči na vsebino

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke.

Doc. dr. Angela Balzano je odlična mlada znanstvenica in asistentka na Oddelku za lesarstvo. Za svoje dosežke je prejela številne nagrade, med drugim italijanskega botaničnega društva za najboljšo disertacijo. Je predana pedagoginja, njeno delo je ocenjeno z nadpovprečnimi ocenami študentov. Svoje raziskovalne veščine prenaša na mednarodne študente in s tem dodatno krepi ugled Univerze v Ljubljani.

 

Dr. Tanja Šumrada je ena od vodilnih evropskih raziskovalk mlade generacije na področju razvoja in uporabe ekonomskih eksperimentalnih metod. Z njimi empirično preverja pristope v kmetijstvu in kmetijski politiki, ki pozitivno vplivajo na varovanje okolja in narave. O poglobljenosti, izvirnosti in aktualnosti raziskovalnega pričajo izjemne objave in uspešno pridobljeni raziskovalni in strokovni projekti.

 

Doc. dr. Tanja Istenič je doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena znanstvena bibliografija izkazuje izjemno raziskovalno uspešnost, med drugim s številnimi objavami v svetovnih znanstvenih revijah najvišje kakovosti. Sodeluje pri izvajanju vrste predmetov, kjer prejema daleč nadpovprečne ocene študentov. Je nosilka in članica številnih mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov.

 

Doc. dr. Marjan Cugmas s svojim delom na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pomembno sooblikuje področje statistike in vizualizacije podatkov, kot predavatelj pa je gostoval tudi že na več tujih univerzah. Kot aktiven raziskovalec sodeluje pri projektih s področja analize omrežij, znanstvenega védenja in e-zdravja, svoje ugotovitve pa uspešno deli v obliki številnih znanstvenih člankov in monografij.

 

Dr. Urban Jezernik je zaposlen kot visokošolski učitelj na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je doktoriral iz matematike na Univerzi v Ljubljani in za disertacijo prejel mednarodno nagrado Baer Prize. Leta 2019 je prejel prestižno štipendijo Marie Curie. Raziskovalno se ukvarja s teorijo grup, predvsem s problemom Emmy Noether in Babaijevo domnevo.

 

Damjan Fujs je asistent za računalništvo in informatiko, doktorski študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter aktiven član Laboratorija za informatiko. Raziskuje inženirstvo informacijskovarnostnih zahtev, varno programsko opremo, procese digitalizacije in upravljanje informacijskih tehnologij. Sodeluje pri organizaciji več strokovnih konferenc, je recenzent strokovnih revij ter je zelo uspešen pri pedagoškem delu in priljubljen med študenti.