Skoči na vsebino

	Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Svečano listino podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe.

Študentka Petra Ivančič je s povprečjem ocen 10 na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v letu 2023 prejela diplomo summa cum laude. V zadnjem obdobju pod mentorstvom Marte Kržič in prof. Marka Vatovca dosega izjemne dosežke, med katerimi je treba omeniti dve prvi nagradi na mednarodnih tekmovanjih v disciplini komplementarni klavir.

 

Pia Groleger je vodja in promotor skupine študentov, ki z nastajajočim magistrskim delom posega v prihodnost razvoja družbenega oblikovanja za regenerativno čiščenje izvirskih vod. Odličnost projekta Dodola je bila že prepoznana v domači in mednarodni strokovni javnosti, ki je projekt nagradila z glavno nagrado Distributed Design Awards v kategoriji Project Excellence, prvim mestom v kategoriji socialne inovacije na Zagreb Design Week, nagrado Zavoda BIG: Perspektivni ter drugimi.

 

Marcel Hren je leta 2022 končal dodiplomski študij na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, usmeritev Mednarodno poslovanje, s povprečno oceno 9,9. Diplomant je prejel pohvalo za študijski uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh na celotnem dodiplomskem študiju.

 

Tina Pivk je leta 2022 končala dodiplomski študij na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, usmeritev Podjetništvo, s povprečno oceno 9,9. Diplomantka je prejela pohvalo za študijski uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh na celotnem dodiplomskem študiju.

 

Laura Trost je končala dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študijsko pot je nadaljevala na magistrskem programu Management ter ga končala s povprečno oceno 9,92. Za magistrsko delo z naslovom Analiza prenosa čustvovanja med poklicnim in zasebnim področjem življenja je prejela oceno 10.

 

Mario Kostovski je končal dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študijsko pot je nadaljeval na magistrskem programu Kvantitativne finance in aktuarstvo ter končal s povprečno oceno 9,91. Za magistrsko delo z naslovom Uvedba evra na Hrvaškem z vidika teorije optimalnega valutnega je prejel oceno 10.

 

Nuša Detiček je končala dodiplomski program Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije s povprečno oceno 9,5. Med študijem je bila vključena v tutorstvo, bila je tudi demonstratorka. Ves čas študija se je uspešno aktivno športno udejstvovala v športu Baton Twirlingu (umetnost, ki vključuje manipulacijo kovinske palice in telesa izvajalca v usklajeno rutino), kjer je dosegala izjemne rezultate.

 

 

Andreja Praček je končala podiplomski program Družboslovna informatika s povprečno oceno 9,75. Med študijem je sodelovala pri projektu Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva. Kot soavtorica se je lotila pisanja in urejanja znanstvenega članka. Opravljala je tudi različna dela v podjetju 1KA.

 

Sašo Domadenik je študij na prvi stopnji končal s povprečno oceno 9,96. Trenutno obiskuje 2. letnik magistrskega študija Elektrotehnika, kjer ima trenutno povprečno oceno izpitov 10. Je prejemnik treh dekanovih nagrad za zgledno opravljanje študijskih obveznosti in priznanja za odličen končni uspeh.

 

Matej Markeljc je študij na prvi stopnji končal s povprečno oceno 9,25, študij na drugi stopnji pa s povprečno oceno 9,93. Ob študiju je izjemne rezultate dosegal tudi na glasbenem področju, med drugim je prejemnik nagrade za najperspektivnejšega mladega harmonikarja.

 

Maks Alič, študent programa Gradbeništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, je vse izpite 1. in 2. letnika opravil v prvem roku, z oceno 10. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih in promociji inženirskih poklicev ter na tekmovanjih. Za zdaj je soavtor treh znanstvenih objav, tudi v monografiji, ki jo je izdal Springer Nature.

 

Chris Černe je diplomiral s povprečno oceno študija 9,93 na univerzitetnem študijskem programu Kemija. Dvakrat je prejel fakultetno pohvalo za najboljši študijski uspeh v letniku. Diplomsko delo na področju katalitske pretvorbe toplogrednega plina ogljikovega dioksida v metanol je opravil z odliko.

 

Martin Rihtaršič je odličen študent, ki je zelo aktiven pri raziskavah in posredovanju znanja mlajšim. Prejel je Krkino nagrado za diplomsko delo, nagrado za najboljšo predstavitev na konferenci Cutting Edge. Že sedem dijakov se je pod njegovim mentorstvom uvrstilo na Mednarodno kemijsko olimpijado.

 

Andraž Maier dosega povprečno oceno 10 in spada v vrh svoje generacije. Na mednarodnem tekmovanju IMC za študente matematike je leta 2021 prejel drugo nagrado. Bil je prostovoljni tutor, predaval je dijakom na pripravah za matematične olimpijade in vodil več ekip na matematičnih tekmovanjih.

 

Zala Potočnik izstopa z izjemnimi študijskimi dosežki že od začetka študija fizike na prvi stopnji in kot študentka 1. letnika drugostopenjskega programa je dosegla povprečno oceno 9.92. Vseskozi se posveča tudi raziskovalnemu delu na Institutu Jožef Stefan in deluje kot tutorka mlajših kolegov.

 

Simon Bele je končal študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 10. Med študijem je raziskoval v okviru Laboratorija za umetno inteligenco ter v diplomskem delu in nadgradnjah razvil pristop o souporabi več kvantitativnih rekonstrukcij posnetkov magnetne resonance, kar je predstavil tudi na mednarodni ravni.

 

Rok Grmek je končal magistrski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani z izjemno povprečno oceno 9,938. Sodeloval je pri projektih razvoja avtonomne jadrnice in razvoja električne polnilnice za letala. V magistrski nalogi je ustvaril učinkovitejšo metodo za krmiljenje avtonomne jadrnice z manjšo porabo energije.

 

Tjaša Polajnar Vešligaj dosega na obeh stopnjah študija vrhunske študijske uspehe. Ima povprečno oceno 9,5. V vseh dosedanjih študijskih letih je najuspešnejša študentka letnika. Ukvarja se z vrsto obštudijskih dejavnosti, pomaga drugim študentom, sodeluje pri fakultetnih projektih in dejavnostih.

 

Študent 2. stopnje psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Lev Kiar Avberšek ima visoke ocene pri študiju, objavil pa je tudi več člankov v uglednih mednarodnih revijah. Uspešno združuje različna področja znanja, od aktualnih problemov v psihološki stroki do upravljanja velikih baz podatkov, nevronskih mrež in globokega učenja – tematik, ki imajo v psihologiji zelo velik potencial.

 

Nena Bobovnik je ves čas študija na dvopredmetnem programu Filozofija ter Latinski jezik, književnost in kultura Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vsestransko aktivna, tudi pri obštudijskih dejavnostih, ima povprečje ocen 10 in izjemne rezultate na področju znanstvenega raziskovanja ter prevajanja antične in srednjeveške filozofije na Oddelku za filozofijo Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

Lovrenc Rogelj je kot študent 2. stopnje programa Filozofija na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izredno uspešen in ima visoke ocene. Posebej izpostavljamo njegovo znanstveno objavo v ugledni mednarodni reviji z velikim vplivom Filozofski vestnik in izrazito interdisciplinarnost pri povezovanju filozofske misli z muzikologijo.

 

Gregor Oštir je ustvarjalec računalniško generiranih vizualizacij in animacij, ki s poglobljenostjo na interdisciplinarnih področjih vizualnih komunikacij in didaktike, arheologije, umetnosti, zdravstva in naravoslovja ključno doprinaša k rezultatom in razvoju stroke študijske smeri grafike.

 

Maja Kosmač je pri študiju izjemno zavzeta. Sodelovala je pri pripravi digitalnih študijskih gradiv in objavi rezultatov aktivnih oblik dela študentov na spletu. Aktivno je vključena v raziskovalno delo na katedri v dveh mednarodnih raziskovalnih projektih s področja uporabe digitalnih tehnologij v izobraževanju.

 

Klavdija Šušterič je diplomantka programa Dvopredmetni učitelj, Biologija - Gospodinjstvo. Je demonstratorka na Oddelku kemija, biologija in gospodinjstvo. Sodelovala je pri projektu ERASMUS+ Kombiniran intenzivni program in v pilotni študiji mednarodnega ERASMUS+ projekta Sustainable Competences in Higher Education.