Število objavljenih člankov v Web of Science
slo / eng

 Število-objavljenih-člankov-v-Web-of-Science-(Wos).png

Število objavljenih člankov v Web of Science

Univerza v številkah 2017

Univerza v številkah 2017

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Je mednarodno aktivna institucija, ki se uvršča med tri odstotke najuglednejših univerz na svetu.

Dobrodošli na Univerzi

Poslanstvo

Univerza v Ljubljani je s 23 fakultetami in 3 umetniškimi akademijami najstarejša in največja visokošolska, znanstvenoraziskovalna in umetniška ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Na Univerzi podpiramo temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje. Prizadevamo si dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti.

Vrednote

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za uveljavitev doma in v svetu. Svoje delovanje utemeljujemo na vrednotah akademske odličnosti, svobode ustvarjalnosti, avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti, na vrednotah humanizma, človekovih pravic ter etičnega in odgovornega odnosa do sveta.

Vizija

Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do leta 2020 še bolje prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki bo še naprej ustvarjalno prispevala h kakovosti življenja.

Organi Univerze v Ljubljani

Rektor

Rektor vodi, zastopa in predstavlja Univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Igor Papič, prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica za področje pedagoškega dela prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektor za področje umetniškega dela prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor za področje znanstvenoraziskovalnega dela prof. dr. Matjaž Krajnc, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Borut Božič, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek in pomočnica rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve mag. Maja Slovenc. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Senat

Senat Univerze v Ljubljani je najvišji strokovni organ Univerze.

Predsednik:
prof. dr. Igor Papič

Upravni odbor

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.

Predsednik:
prof. dr. Janez Hribar
(do 23. aprila 2017)

Predsednik:
prof. dr. Borut Božič
(od 24. aprila 2017)

Študentski svet

Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic Univerze.

Predsednik: Matej Drobnič,
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
(do 20. decembra 2017)

Predsednica: Laura Koudela,
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
(od 21. decembra 2017)

Organizacijska struktura Univerze v Ljubljani

 Organizacijska-struktura-Univerze-v-Ljubljani.png

Struktura zaposlenih

 struktura zapsolenih

Študij

Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in specialistov ter več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti.

Na Univerzi v Ljubljani slovimo po kakovostnih študijskih programih s področij družboslovja, humanistike, naravoslovja, medicine, tehnike in umetnosti, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. V okviru Univerze in v sodelovanju s tujimi univerzami izvajamo interdisciplinarne in multidisciplinarne študije na vseh treh stopnjah.

Poleg predavanj, vaj in seminarjev dajemo veliko poudarka praktičnemu usposabljanju, vključevanju študentov v projektno delo, mednarodnim izmenjavam, obštudijskim dejavnostim, kariernemu svetovanju in drugim dejavnostim študentov.


Študij.png

Razpisani študijski programi in predmeti v letu 2017

 Razpisani-študijski-programi-in-predmeti-v-letu-2017.png

Število vpisanih študentov v letu 2017

 Število-vpisanih-študentov-v-letu-2017.png

Število vpisanih študentov v letu 2017 po članicah

 Število-vpisanih-študentov-v-letu-2017-po-članicah.png

Število vpisanih študentov na vseh stopnjah študija

 Število-vpisanih-študentov-na-vseh-stopnjah-študija.png

Število diplomantov v letu 2017

 Število-diplomantov-v-letu-2017.png

Število vpisanih študentov v letu 2017 po spolu

 Število-vpisanih-študentov-v-letu-2017-po-spolu.png

Raziskovalna dejavnost

Univerza v Ljubljani se uvršča med največje raziskovalne institucije v Sloveniji. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti, naravoslovja, tehnologije, družbenih ved in medicine.

Svoje vrhunske dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjujemo z drugimi univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom. Tako prispevamo svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja ter iz nje prenašamo znanje med študente in druge uporabnike.

Število evropskih projektov

 Število-evropskih-projektov.png

Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2017

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Prelomno odkritje o mehanskih povezavah planktonskih bakterij v redkih suspenzijah

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani: Za prelivanje znanja od podjetij v tuji lasti na domača je ključna absorpcijska sposobnost slednjih

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani: Razložili enega od mehanizmov preživetja bakterij v prisotnosti antibiotikov

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani: Nova metodologija za vrednotenje kratkoročnih vizualnih sledilnikov

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: Računski modeli presnove jeter: kako daleč od klinične uporabe?

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani: Novo računsko orodje za protipotresno utrditev zgodovinskih zidanih stavb s pomočjo potresne izolacije

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani: Nova metoda za slikovno določevanje energijske reže fotonapetostnih modulov

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani: Heksagonalni kvazikristal na osnovi bronastega števila

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani: Učinkovita dezinfekcija vode s pomočjo hidrodinamske kavitacije

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani: Možnost za diagnostiko in terapijo raka

Internacionalizacija

2476 vpisanih tujih študentov
2026 tujih študentov na izmenjavi
38 zaposlenih tujih učiteljev
CELSA / The Guild / Utrechtska mreža (UN) / UNICA

Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo internacionalizacijo. Povezani smo z najuglednejšimi univerzami v Evropi, hkrati pa spodbujamo svoje članice, da se povezujejo s specializiranimi visokošolskimi institucijami. Mednarodno sodelovanje krepimo z dejavno vlogo v mednarodnih združenjih, kot so Utrechtska mreža (UN), združenje univerz UNICA, CELSA in The Guild.

Leta 2014 smo ustanovili Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL), ki združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, delujoče v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji, povečujemo vključenost v mednarodno sodelovanje tudi tako, da povečujemo število raziskovalnih projektov in količino z njimi pridobljenih sredstev, število tujih študentov in število zaposlenih tujcev.

Število vpisanih tujih študentov v letu 2017

 Število-vpisanih-tujih-študentov-v-letu-2017.png

Geografska porazdelitev vpisanih tujih študentov v letu 2017

 Geografska-porazdelitev-vpisanih-tujih-študentov-v-letu-2017.png

Število študentov na izmenjavi na vseh treh stopnjah študija

 Število-študentov-na-izmenjavi-na-vseh-treh-stopnjah-študija.png

Univerza v Ljubljani na svetovnih lestvicah v letu 2017

 Univerza-v-Ljubljani-na-svetovnih-lestvicah-v-letu-2017.png

Mednarodna partnerstva

 Mednarodna-partnerstva.png

Sodelovanje z gospodarstvom

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva podpiramo na vseh področjih, ki jih znanstveno, raziskovalno in strokovno razvijamo na Univerzi v Ljubljani. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo ter širšo družbo.

To dosegamo z razvojnoraziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem svojih diplomantov, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno delo, s programi vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

 

Sodelovanje-z-gospodarstvom.png

Projekti z gospodarstvom v letu 2017

 Projekti-z-gospodarstvom-v-letu-2017.png

Obštudijska dejavnost

Karierni centri Univerze v Ljubljani s pomočjo različnih dejavnosti spodbujajo študente, da so že v času študija čim bolj dejavni, se povezujejo z delodajalci, pridobivajo dodatne spretnosti in tako poskrbijo za čim boljšo zaposljivost po končanem študiju. Dejavnosti so v celoti brezplačne in dosegljive na vseh fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani.

V okviru Centra za obštudijsko dejavnost študentom omogočamo, da poleg študija razvijejo še druga področja, in sicer predvsem športno dejavnost, umetnost in kulturo, prostovoljstvo in dobrodelnost, socialne in družbene dejavnosti ter varovanje zdravja in okolja.

Alumni

Pod skupnim imenom Alumni Univerze v Ljubljani delujejo tudi vsi klubi alumnov fakultet in akademij naše univerze. Z različnimi dejavnostmi spodbujajo mentorstvo, vseživljenjsko izobraževanje, povezovanje, sodelovanje in solidarnost. Pri tem se povezujejo z različnimi deležniki v skrbi za strokovni razvoj prihodnjih generacij, podpirajo prenos znanja in družbeno odgovornost za trajnostni razvoj slovenske družbe.

Finančni kazalniki

 Financni-kazalniki.png

Investicijska vlaganja glede na vire prejetih sredstev

Investicijska-vlaganja-glede-na-vire-prejetih-sredstev.png

Odmevni dogodki v 2017

 1. Študij arheologije Univerze v Ljubljani med najboljšimi na svetu
  vir: www.topuniversities.com
 2. Prof. dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)
 3. Prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prejela sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)
 4. Za novega rektorja Univerze v Ljubljani izvoljen prof. dr. Igor Papič
 5. Podelili smo enajsttisoči doktorat znanosti
 6. Študenti Univerze v Ljubljani s podjetjem Pipistrel razvili prvo polnilnico za električna letala na svetu
 7. Raziskovalci Univerze v Ljubljani odkrili mehanske povezave med bakterijami
 8. Na lestvici CWUR Univerza v Ljubljani uvrščena med 1,7 odstotka najboljših univerz na svetu
 9. Projekt Imuno Društva študentov medicine Slovenije zasedel prvo mesto Evropske komisije na tekmovanju nevladnih organizacij, ki delujejo na področju promocije cepljenja (EU Health Award for Health Award for NGOs promoting vaccination)
 10. Univerza v Ljubljani je bila razglašena za eno izmed najboljših evropskih univerz za ameriške študente
  vir: www.bestvalueschools.com

Članice Univerze v Ljubljani

članice-Univerze-v-Ljubljani.png

 1. Akademija za glasbo
  Stari trg 34, 1000 Ljubljana
  www.ag.uni-lj.si
 2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
  Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  www.agrft.uni-lj.si
 3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
  Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
  www.aluo.uni-lj.si
 4. Biotehniška fakulteta
  Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
  www.bf.uni-lj.si
 5. Ekonomska fakulteta
  Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
  www.ef.uni-lj.si
 6. Fakulteta za arhitekturo
  Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
  www.fa.uni-lj.si
 7. Fakulteta za družbene vede
  Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  www.fdv.uni-lj.si
 8. Fakulteta za elektrotehniko
  Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
  www.fe.uni-lj.si
 9. Fakulteta za farmacijo
  Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
  www.ffa.uni-lj.si
 10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
  www.fgg.uni-lj.si
 11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  www.fkkt.uni-lj.si
 12. Fakulteta za matematiko in fiziko
  Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
  www.fmf.uni-lj.si
 13. Fakulteta za pomorstvo in promet
  Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
  www.fpp.uni-lj.si
 14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
  Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  www.fri.uni-lj.si
 15. Fakulteta za socialno delo
  Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana
  www.fsd.uni-lj.si
 16. Fakulteta za strojništvo
  Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
  www.fs.uni-lj.si
 17. Fakulteta za šport
  Gortanova 22, 1000 Ljubljana
  www.fsp.uni-lj.si
 18. Fakulteta za upravo
  Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
  www.fu.uni-lj.si
 19. Filozofska fakulteta
  Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
  www.ff.uni-lj.si
 20. Medicinska fakulteta
  Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
  www.mf.uni-lj.si
 21. Naravoslovnotehniška fakulteta
  Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana
  www.ntf.uni-lj.si
 22. Pedagoška fakulteta
  Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
  www.pef.uni-lj.si
 23. Pravna fakulteta
  Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
  www.pf.uni-lj.si
 24. Teološka fakulteta
  Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
  www.teof.uni-lj.si
 25. Veterinarska fakulteta
  Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana
  www.vf.uni-lj.si
 26. Zdravstvena fakulteta
  Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
  www2.zf.uni-lj.si