Univerza v Ljubljani, od leta 1968, sama varuje svoje javno arhivsko gradivo. V ta namen je bila v okviru Tajništva Univerze, v sporazumu z Arhivom Slovenije, ustanovljena posebna služba.

Na osnovi Zakona o arhivskem gradivu in arhivih /ZAGA/ iz leta 1997 je  Ministrstvo za kulturo RS 11. 01. 1999 Univerzi v Ljubljani izdalo dovoljenje za nadaljnje opravljanje svoje arhivske dejavnosti. Danes Univerza, preko svoje Arhivsko muzejske službe, varuje lastno javno arhivsko gradivo na osnovi  izdanega dovoljenja, v skladu z veljavnim arhivskim zakonom in veljavnimi arhivskimi podzakonskimi akti ter po navodilih pristojnega arhiva, Arhiva Republike Slovenije. Arhivsko muzejska služba hrani  578 tekočih metrov arhivskega gradiva v enajstih fondih. Javno arhivsko gradivo Univerze v Ljubljani je dostopno v arhivski čitalnici.

Dovoljenje Ministrstva za kulturo RS Univerzi v Ljubljani za varstvo lastnega arhivskega gradiva
Arhivski fondi
Čitalniški red