• Publikacija 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa (uredil Jože Ciperle): Ljubljana : Univerza 2009