Leto 2007

Slovenski znanstveni institut Dunaj: "Gradove svetle zida si v oblake.... France Prešeren v Ljubljanskih latinskih in višjih šolah 1813 - 1821".

Razstava v nemškem z naslovom "Sie lässt in Wolken lichte Schlösser schweben.... France Prešeren in den Lateinschulen und Höheren Schulen in Ljubljana von 1813 bis 1821" je na voljo na naslednji povezavi:

Fotografije z odprtja razstave: