V letih 1809-1813 so v Ljubljani gospodovali Francozi. Ljubljana je bila glavno mesto Ilirskih provinc, ki so segale od vzhodne Tirolske do Boke Kotorske. S šolskim letom 1810/11 so tu začele delati »centralne šole« (écoles centrales), prava univerza, s petimi študijskimi smermi: za zdravnike, kirurge, inženirje, arhitekte pravnike in teologe. Prvi letnik je bil za vse smeri enak in je imel predavanja iz govorništva, metafizike in fizike – to je bil filozofski študij kot uvodni študij. Vsega skupaj so centralne šole štele v začetku prvega leta 300 študentov, na koncu leta pa skoraj tretjino manj. Med študenti je bilo nad dve tretjini Kranjcev, med temi sorazmerno več Gorenjcev in Idrijčanov kot drugih. Tudi Ljubljančanov ni bilo preveč, komaj dvajsetina, če štejemo zraven še najbližjo okolico. Med študenti od drugod jih je bilo največ z Goriškega. Povprečna starost novincev je bila 18 in 19 let, približno za eno leto nad tedanjim evropskim povprečjem. Na teologiji so prevladovali kmečki fantje, na inženirstvu – arhitekturi obrtniški sinovi, drugod je bila približna polovica kmečkih sinov. Študij je bil predviden na štiri, za medicino in kirurgijo pa pet let. Centralne šole so imele pravico podeljevati akademske naslove. Profesorjev je bilo enajst. Med temi jih je sedem učilo že dotlej na avstrijskem liceju. Predavanja so bila deloma v latinščini, deloma v francoščini, deloma v nemščini. Končal seveda študija na ljubljanski francoski univerzi ni nihče, saj je delovala samo tri leta; Avstrijci pa so po ponovni zasedbi slovenskih dežel leta 1814 vrnili šolstvo v prejšnje stanje.

univzg15Fragment Marmontove odredbe /arreté/, objavljene 4. julija 1810 v Télégraphe officiel, ki je določila mrežo šol v Ilirskih provincah, in ki predstavlja pravno podlago za organizacijo centrelne šole v Ljubljani. /NUK, rokopisni oddelek, Télégraphe offciel, Ljubljana, sreda, 10. oktober, 9-11/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

univzg15ab

 

 

 

 

 

univzg17Pogled na matriko ljubljanske centralne šole iz leta 1811 in stran z vpisanimi študenti, njihovimi študijskimi predmeti in ocenami na stolici za inženirstvo in arhitekturo. /NŠAL, Šolstvo, fasc. 57/
 

 

 

 

 

 

 

univzg17ab

 

 

 

 

 

 

univzg19nasNaslovnica in prva stran Seznama javnih predavanj na liceju v Ljubljani v šoskem letu 1824 /NUK, rokopisni oddelek, Šolski spis, N 181/1969/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

univzg19f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

univzg20Diploma mediko-kirurškega študija liceja v Ljubljani, ki je bila Tomažu Pircu iz Kranja izstavljena dne 9. aprila 1836. Podpisala sta jo Janez Schneditz, protomedicus in takratni študijski direktor mediko-kirurškega študija
ljubljanskega liceja ter Anton Melzer,c.k. profesor anatomije in senior mediko-kirurškega študija. /ARS, Osebni fond, AS 972/
 

 

 

univzg21Naslovnica in fragment zapiskov predavanj pastoralne teologije (dušnega pastirstva) prof. Jožefa Poklukarja, ki jih je v obliki skript pripravil leta 1841 njegov študent Luka Dolenc in po katerih so bogoslovci študirali več kot štirideset let. Pastoralna teologija na teološkem študiju ljubljanskega liceja je bila od konca 18. stoletja edina učna stolica ljubljanskega liceja, kjer so predavali v slovenščini, če seveda izvzamemo predavanja Franca Metelka na stolici za slovenski jezik (stolici »slovanske filologije«, pozneje »slovenske filologije«) od leta 1817 nadalje. /Semeniška knjižnica/

 

 

 

 

univzg22Naslovnica ovitka, ki je na notranji strani vseboval vprašanja za konkurzni izpit za izpraznjeno mesto na stolici pastoralne teologije teološkegea študija ljubljanskega liceja, iz leta 1848. Vprašanja je pripravila Študijska dvorna komisija na Dunaju in jih zapečatene prek deželne oblasti (Ilirskega gubernija) poslala Juriju Zupanu, pristojnemu študijskemu direktorju licejskega teološkega študija v Ljubljani. Na razpisani konkurzni izpit, potekal je 8. junija 1848 v Ljubljani, se je prijavil tudi Leonard Klofutar, doktor teologije, ki je v obvezni pisni obliki odgovoril na postavljena vprašanja. /NŠAL. Bogoslovje, fasc. 22/

 

univzg22a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

univzg19Iz predmarčnega študentskega življenja.

- pogled v študentsko sobo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

univzg21a- pogled v pivnico v nočnih urah