Ob nastanku univerz v visokem srednjem veku je bilo eno od glavnih središč novega šolstva nedaleč od slovenskega ozemlja, v sosednji Italiji. Proti severu in vzhodu so univerze nastajale dosti počasneje. Tako nam je bila po letu 1222 najbližja univerza v Padovi, v 14. stoletju pa so nastale univerze v Pragi (1348), Krakovu na Poljskem (1364), Dunaju (1365) in Heidelbergu (1386). Naši ljudje so študirali na tujem, postajali so tudi profesorji na različnih univerzah.

Po zmagi katolicizma nad reformacijo v habsburških deželah, kamor je spadala tudi večina slovenskega ozemlja, so jezuiti tudi na slovenskem prevzeli v svoje roke skoraj celotno srednje in višje šolstvo.