Datum objave: 09.06.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V sredo, 3. Junija 2015 je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani odprl letošnje seminarske razstave, ki jo jih študenti vseh letnikov organizirali v okviru predmeta Projektiranje. Rektor je ob 150-letnici rojstva pomembnega evropskega arhitekta Maksa Fabianija, ki je pomembno sled pustil tudi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, odprl tudi prenovljeno predavalnico 1, ki je bila ob tej priložnosti preimenovana v Fabianijevo predavalnico. Predavalnico je fakulteta obnovila z lastnimi sredstvi in donacijo družbe BTC.  

Fakulteta za arhitekturo ima živi stik in žlahtno povezavo z najboljšo srednjeevropsko kulturno tradicijo in sodi med vodilne arhitekturne šole v svojem prostoru. Začetki organiziranega študija arhitekture v Ljubljani segajo v leto 1919, ko je bila po zlomu avstroogrske monarhije ustanovljena ljubljanska univerza, oziroma v leto 1920, ko je pod vodstvom arhitekta Ivana Vurnika organiziran prvi oddelek za arhitekturo na takratni tehniški fakulteti. Ivan Vurnik je bil izrazit zastopnik tehniškega pojmovanja stroke, po vzoru pariške Ecole des Beaux Arts, zato je za kasnejše programsko in idejno ravnotežje šole nadvse pomemben prihod arhitekta Jožeta Plečnika, ki je uvedel ateljejski način dela in umetniško tradicijo Wagnerjeve šole, ki se še danes odraža v seminarskem delu pri predmetu Projektiranje. Omenjena razpetost med tehniškim in umetniškim vidikom obravnave stroke je od takrat naprej stalnica študija arhitekture v Ljubljani. 

Predmet Projektiranje je hrbtenica programa, ki združuje aplikativni del strokovnih predmetov (vaje). Simulacija projektantskega biroja ali ateljeja se izvaja v mentorskih skupinah, ki združujejo vse letnike v istem prostoru (seminarju), kar študentu omogoča, da pridobiva znanja za uspešen zaključek predmeta tako od starejših kolegov znotraj istega seminarja, kot tudi od pedagogov, ki se študentom pri predmetu popolnoma posvetijo. Študent ima svojo delovno mizo, ob kateri se s svojim mentorjem srečuje vsak dan. Tradicija, ki traja že od ustanovitve šole, je v času doživljala spremembe in danes je metoda dela prilagojena potrebam in izzivom prakse tako, da se namesto rutinskega akademskega dela pojavljajo nove, žive in v aktualne probleme prostora ter družbe odprte oblike (več dela na terenu, delavnice, natečaji). Vsi izdelki se enkrat letno razstavljajo v prostorih fakultete, otvoritev pa zaznamuje slavnostni dogodek, ki se nadaljuje s sproščenim druženjem in glasbo.

 

Avtor fotografij je Žiga Koritnik.