Datum objave: 16.04.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prijave na natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2018 so se sredi marca uspešno zaključile. Prejeli smo 27 vlog, ki so ustrezale vsem razpisnim kriterijem. Izbranih je bilo osem finalistov, ki jih čaka še predstavitev pred širšo komisijo. Razglasitev zmagovalcev bo v sredo, 25. aprila 2018, na Univerzi v Ljubljani. Trem najbolj prodornim idejam bo rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič podelil priznanja in nagrade.

Člani projektnih skupin prihajajo s 16 članic Univerze v Ljubljani - Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za farmacijo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za socialno delo, Fakultete za strojništvo, Fakultete za upravo, Filozofske fakultete, Medicinske fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete.

Vsi prijavljeni so se lahko udeležili serije štirih delavnic, na katerih so spoznavali sodobne pristope v podjetništvu ter ugotavljali, kako bolje strukturirati svoje poslovne ideje. Dobili so informacije, na kakšen način se lotiti trga, kako izvesti raziskavo ter kako interpretirati rezultate. Podučili so se tudi o upravljanju z intelektualno lastnino in se temeljito pripravili na učinkovito predstavitev svoje ideje pred občinstvom.

Komisija za izbor Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, ki jo sestavljajo dr. Lidija Honzak (direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja), red. prof. dr. Tanja Dmitrović (prorektorica Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja) in mag. Primož Kunaver (direktor podjetja za poslovno svetovanje Primum, d. o. o.), je izbrala osem finalistov. V četrtek, 19. aprila 2018, bodo svoje ideje predstavili mentorjem iz gospodarstva, investitorjem, start-up podjetnikom in predstavnikom državnih inštitucij. Ti bodo kot predstavniki razširjene komisije glasovali in tako izbrali tri zmagovalce natečaja.

KRATKA PREDSTAVITEV FINALISTOV

Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin

Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin.jpg

Člani podjetniške skupine: dr. Vesna Hodnik, dr. Izidor Sosič, dr. Katja Pirc, dr. Irena Hreljac, David Fabjan, prof. dr. Gregor Anderluh (Biotehniška fakulteta in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut)

Škodljivi mikrobi povzročajo bolezni zelenjave v vseh fazah rasti in med transportom. Mnogi kot orožje za lažji napad in širjenje po rastlinah izločajo proteine NLP. Sedanja zaščitna sredstva prodrejo v mikrob in delujejo na celične procese, ki so skupni vsem živim bitjem, zato so potencialno strupena za ostale organizme. Odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito ekonomsko najpomembnejših rastlin, kot sta krompir in paradižnik. Skupina je našla spojine, ki se vežejo neposredno na NLP-je, onemogočijo njihovo delovanje in preprečijo propad rastlin. Izum je rezultat desetletja prebojnih znanstvenih raziskav. Rezultati so bili objavljeni v najprestižnejši znanstveni reviji Science, izum pa so zaščitili tudi v mednarodni patentni prijavi.

Ali-mAb kromatografija

Ali-mAb kromatografija.jpg

Člani podjetniške skupine: asist. Nika Kruljec, asist. dr. Peter Molek, izr. prof. Mojca Lunder, doc. dr. Tomaž Bratkovič (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani)

Monoklonska protitelesa sodijo med najbolj zapletena biološka zdravila, zato je njihovo pridobivanje izjemno zahtevno in povezano z visokimi stroški. Skupina je razvila alternativno kromatografsko platformo za izolacijo in čiščenje protiteles, osnovano na uporabi strukturno preprostih peptidov. Odkriti peptidni ligandi (vezalci) iz kompleksnih zmesi, kakršno je celično gojišče, selektivno zajamejo protitelesa, medtem pa ostale komponente in nečistote učinkovito speremo. Inovacija predstavlja za farmacevtsko industrijo možnost stroškovno učinkovitejšega pridobivanja protiteles. Kromatografska kolona na osnovi inovativnih ligandov ima daljšo življenjsko dobo od trenutno uveljavljenih, sam proces čiščenja pa poteka v pogojih, ki ohranjajo integriteto biološke učinkovine. Razvita tehnologija predstavlja izjemen potencial za pridobivanje učinkovitejših, varnejših in dostopnejših bioloških zdravil. 

Viverius Izobraževanja

Viverius Izobraževanja.jpg

Člani podjetniške skupine: Simon Rekanovič, Anej Skočir, dr. med., Rok Ivartnik, univ. dipl. ing. tel., Neli Pantner, Zdenka Koželj Rekanovič, dr. med, spec. spl. med. (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru)

Pri Viverius Izobraževanjih pripravljajo strokovna spletna medicinska izobraževanja, s katerimi povečujejo dostopnost do vseživljenjskega izobraževanja zdravnikov, študentov medicine in pripravnikov. Poleg praktične uporabnosti naših izobraževanj tudi zmanjšujejo porabo denarja in časa za udeležbo na klasičnem izobraževanju ter kot najbolj pomembno - izboljšujejo varnost bolnikov.

Predstavljajo uradno akreditirano storitev spletnega strokovnega izobraževanja za zdravnike v živo. Delavnice potekajo v obliki spletnega konferenčnega klica, kjer udeleženci pod vodstvom strokovnega sodelavca rešujejo primere iz resnične vsakodnevne prakse. Do sedaj so izvedli že prek 65 izobraževanj, v letu 2018 pa načrtujejo veliko sprememb, s katerimi bodo še izpopolnili svoje storitve in dodatno povečali vsakodnevno uporabnost in dostopnost. 

Hibridna toplotna naprava

Hibridna toplotna naprava.jpg

Člana podjetniške skupine: asist. dr.  Andrej Žerovnik, doc. dr. Jaka Tušek (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani)

Brez hlajenja in ogrevanja si življenja ne znamo več predstavljati. Še več, potrebe po hlajenju in klimatizaciji se bodo zaradi hitrega razvoja manj razvitih držav in globalnega segrevanja ozračja še drastično povečale, najbolj razširjena tehnologija hlajenja, tj. parno-kompresorska tehnologija, pa je stara, relativno neučinkovita in še vedno ekološko sporna.

Inovacija asist. dr. Andreja Žerovnika in doc. dr. Jake Tuška – hibridni sistem hlajenja/ogrevanja – združuje klasično, parno-kompresorsko tehnologijo in elastokalorično tehnologijo, ki po ocenah številnih strokovnjakov, kaže največji potencial kot hladilna/ogrevalna tehnologija prihodnosti. Uvedba hibridnega sistema obeta višje izkoristke, dopušča nižje moči parno-kompresorskega sistema, kar posledično predstavlja manjšo porabo energije in okolju neprijaznih hladiv ter omogoča postopno uvajanje »zelene« alternativne tehnologije elastokaloričnega hlajenja/ogrevanja. 

Influee - influencer marketing platforma

Influee.jpg

Člani podjetniške skupine: Urban Cvek, Sebastjan Novinšek Jelovšek (Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani)

Influee je influencer marketing platforma. Povezuje oglaševalce z osebami, ki imajo na družbenih omrežjih veliko število sledilcev, tako imenovanimi influencerji. Podjetje ustvari marketinško kampanjo tako, da izbere svoje ciljno občinstvo. Na podlagi tega platforma izbere influencerje, katerih sledilci spadajo v izbrano občinstvo kampanje. Oglaševalci lahko preko dashboarda spremljajo potek kampanje, kar jim omogoča hkratno sodelovanje z desetinami influencerjev. Platforma se osredotoča na mikro influencerje, ki imajo od 10 do 100 tisoč sledilcev, saj so njihova občinstva zelo nišna. Influee deluje kot oglaševalska agencija, vendar veliko bolj učinkovito, saj so odločitve podprte s strojnim učenjem in algoritmi za analizo omrežja. 

PeltieCool

PeltieCool.jpg

Člani podjetniške skupine: Griša Grigorij Prinčič, Simon Sovič, Gabrijel Prinčič, Benjamin Timotej Bela (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, FGPA UM, Univerza v Pragi (Dizajn), FERI UM)

Raziskovalci izvajajo reakcije pri zelo kontroliranih pogojih. Temperatura je eden izmed najpomembnejših parametrov, ki jo je potrebno nadzorovati z veliko natančnostjo, hkrati pa bi naj naprave obsegale tudi široko območje temperatur. Take aparature so zelo drage, hkrati pa ne ponujajo kompatibilnosti z obstoječo laboratorijsko opremo. Skupina PeltieCool je razvila preprost, predvsem pa cenovno dostopen reakcijski sistem za laboratorije. Omogoča hlajenje in gretje ter natančen nadzor in beleženje temperaturnih parametrov, hkrati pa je kompatibilen z obstoječo laboratorijsko opremo. Z razvojem ideje bi ekipa PeltieCool želela pripeljati tehnologijo dragih reaktorjev masam znanstvenikov v majhnih in srednje velikih laboratorijih.

Kompakten vgrajeni sistem za nadzor dostopa na osnovi razpoznavanja šarenice

Kompakten vgrajeni sistem za nadzor dostopa na osnovi razpoznavanja šarenice.jpg

Člani podjetniške skupine: mag. Damjan Zadnik, univ. dipl. ing. el. (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)

Damjan Zadnik iz »start-up« podjetja IRETEC d. o. o. razvija kompakten sistem identifikacije na osnovi razpoznavanja očesne šarenice. Razvoj poteka v okviru njegovega doktorskega študija na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Andreja Žemve in s podporo Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij. Konkurenčna prednost inovacije je v kompaktnem in funkcionalno prilagodljivem vgradnem modulu, ki temelji na visoki stopnji integracije in optimizacije vgrajene programske ter aparaturne opreme. Integracija inovacije v pametna vrata stanovanj, hiš in podjetij, omogoča, da ključe in kartice nadomesti naš pogled proti vratom. 

Interaktivna kolesarska igra Simathlon in gamingbike nastavek

Interaktivna kolesarska igra Simathlon in gamingbike nastavek.jpg

Člani podjetniške skupine: Janez Dobnikar in Primož Zorko dipl. inž. multimedije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, IAM)

Interaktivna kolesarska igra Simathlon je sodobna multimedijska rešitev, temelječa na konceptu »exergaming« (videovadba, vadba in igra). Z našo aktivnostjo in kolesarjenjem po izdelanih virtualnih pokrajinah nadzorujemo potek same igre in kolesarjev v njej. Interaktivna kolesarska igra Simathlon v kombinaciji z nekatero že obstoječo športno opremo skrbi za zdravje in dobro počutje uporabnikov, rešuje problem nezadostnega gibanja in nekaterih sorodnih bolezni (srčno-žilne bolezni, debelost), ob tem pa skrbi tudi za motivacijo, druženje in zabavo uporabnikov. Nezanemarljiva je tudi tekmovalna komponenta.