Datum objave: 15.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Letošnji prejemniki nagrad Zveze društev pravnikov Slovenije (Zveza), ki je krovna organizacija pravniških društev v Sloveniji, so vsi alumni Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (UL PF), tri od štirih nagrad pa so prejeli prav zaposleni ali nekdanji zaposleni UL PF.

Priznanje za življenjsko delo je dobil zasl. prof. ddr. Janez Kranjc, priznanje za pravnika leta so prejeli izr. prof. dr. Katja Filipčič, prof. dr. Damjan Korošec in as. Boštjan Koritnik, priznanje mladi pravnici je dobila as. dr. Bruna Žuber, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih pa dr. Mitja Grbec.

Nagrade je predsednik Zveze zasl. prof. dr. Lojze Ude podelil na že 45. Dnevih slovenskih pravnikov. Kot izhaja iz obrazložitve priznanja za življenjsko delo, ga je dr. Kranjc prejel zaradi njegovega »izjemnega prispevka slovenski pravni znanosti in razvoju pravniške etike ter nepreglednih generacij pravnikov, ki jim je nadvse uspešno prenašal svoj žar in ljubezen do prava«. Priznanje za najvidnejši dosežek – priznanje pravnik leta – se podeli za izreden prispevek k pravni znanosti, pravni kulturi, pravni teoriji ali pravni praksi v minulem letu. Letošnje priznanje je bilo prvič v zgodovini podeljeno treh osebam, in sicer zaradi vloge dr. Korošca, dr. Filipčič in as. Koritnika pri raziskovalno-založniškem projektu komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), tj. zaradi »pomena tega projekta ne le za kazenskopravno, temveč tudi pravno znanost, ter zaradi inovativnega in celovitega interdisciplinarnega pristopa vseh treh glavnih akterjev«. Dr. Žuber je bilo priznanje mladi pravnik podeljeno zaradi njenega izredno poglobljenega in širše odmevnega raziskovalnega dela ter uspešnega prenašanja znanj tako študentom kot v praktično uporabo.