Datum objave: 07.11.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Štipendijski program Junior Fellows ameriško-slovenske izobraževalne fundacije The American Slovenian Education Foundation (ASEF) zagotavlja mladim štipendistom celovito podporo, kar jim omogoča, da se osredotočijo na raziskovalno delo na najboljših univerzah na svetu. ASEF-ovi mladi štipendisti ustvarjajo dolgotrajna razmerja med fundacijo ASEF in akademskimi institucijami v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Namen štipendijskega programa je krepitev raziskovalnih in študijskih izmenjav med Slovenijo in drugimi državami, da se nadarjenim slovenskim študentom in študentkam omogoči, da v celoti izkoristijo svoj potencial.

V celoti bodo upoštevane prijave, katerih gradivo bo prejeto do 1. decembra 2019. Po tem datumu bodo prijave obravnavane sproti do 15. januarja 2020.

 

O programu za mlade štipendiste ASEF Junior Fellows

Program ASEF Junior Fellows je triletni program, ki študentom omogoča 10-tedenske raziskovalne obiske na univerzah ali raziskovalnih institucijah na področju njihovega študija/stroke. Poleg tega so mladi štipendisti vključeni v dejavnosti, ki jih organizira ASEF-ovo društvo štipendistov, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi štipendisti ter delavnicami na področju voditeljstva in kariernega razvoja, prav tako pa obiskujejo redna javna predavanja in druge dogodke, ki jih organizira ASEF. Od mladih štipendistov se tudi pričakuje, da bodo prispevali k delovanju društva in razvoju svoje skupnosti pod vodstvom in mentorstvom ASEF-a.

Prvo leto: bodo mladi štipendisti s slovenskimi profesorji sodelovali v raziskovalnih projektih na najboljših univerzah na svetu ter pri tem vzpostavljali stike z drugimi člani profesorjeve raziskovalne skupine in drugimi študenti na univerzi. Hkrati bodo študenti vzpostavljali stike s Slovenci in slovenskimi skupnostmi v tujini.

Drugo in tretje leto: bodo mladi štipendisti vključeni v dejavnosti društva. Poleg tega bodo spodbujeni k nadaljevanju raziskovalnega sodelovanja s profesorjem gostiteljem in sodelovanja z drugimi mladimi štipendisti. Štipendistom bodo na voljo dodatna sredstva za kritje stroškov takega sodelovanja, kot je predstavitev raziskovalnega dela na mednarodnih konferencah. 

Upravičenost

V program se lahko prijavijo redni študenti akreditiranih visokošolskih institucij, ki imajo opravljene vse obveznosti. Prijavijo se lahko slovenski študenti in drugi študenti slovenskih korenin (npr. taki, ki živijo v Italiji, Avstriji, Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji). Običajen kandidat je študent zadnjega letnika dodiplomskega študijskega programa, študent magistrskega študijskega programa ali študent doktorskega študijskega programa.

Stroški

ASEF bo skupaj z mladim štipendistom sodeloval pri pridobivanju sredstev za kritje vseh stroškov raziskovalnega obiska (letalska vozovnica, prehrana, nastanitev itd.) v prvem letu.

Sodelujoče institucije

Seznam profesorjev in raziskovalnih skupin, ki so člani ASEF-ovega omrežja, je na voljo na tej povezavi (kliknite tu za podrobnosti o raziskovalnih področjih). Vsak profesor ima v svoji raziskovalni skupini na voljo prosta mesta za sprejem enega ali dveh študentov. Kandidatom toplo priporočamo, naj preberejo informacije o profesorjih ter proučijo njihovo raziskovalno delo in publikacije. 

Izbirna merila

Kandidati bodo izbrani na podlagi izjemnih sposobnosti, izvirnosti in domiselnosti ter naj bi jih odlikovali prvovrstni intelektualni dosežki. Kandidati bodo opravili pogovor z ASEF-ovimi štipendisti iz prejšnjega letnika, ASEF-ovi profesorji pa bodo pregledali raziskovalni načrt, izjavo o poslanstvu in priporočilna pisma, priložena k vsaki prijavnici. Na koncu bo ASEF-ov znanstveni svetovalni odbor pretehtal številne nematerialne vidike, vključno z razlago ciljev fundacije. Odbor bo razvrstil kandidate, upravni odbor pa bo nato poskrbel za dokončno potrditev. Izbrani kandidati bodo prejeli triletne štipendije.

Kako se prijavite

Oddajte spletno prijavnico po spletu.

Prijava naj vključuje:

 • prijavnico (glejte obrazec v nadaljevanju);
 • življenjepis s poudarkom na raziskovalnem delu kandidata;
 • kopijo indeksa;
 • raziskovalno izjavo (ne več kot 2 strani):
  raziskovalna izjava je vaša priložnost, da daste prijavi osebno noto. Pri oblikovanju izjave je pomembno, da poudarite vpliv, ki ga bo vaš obisk imel na vaše akademske, poklicne in osebne cilje. Poleg tega opišite vpliv, ki bi ga prejem ASEF-ove štipendije za mlade štipendiste imel na vaše doseganje teh ciljev. Nekaj ključnih točk, ki jih izpostavite:
  • Motivacija: Zakaj želite opravljati raziskovalno delo v tujini in kateri dejavniki so vas pripeljali do te odločitve? Kaj si želite, da bi s tem pridobili, in kako bodo po vašem mnenju vplivale izkušnje iz tujine? Kaj vas je navdihnilo za raziskovalno delo na določenem področju/v določeni raziskovalni skupini?
  • Pretekle delovne/raziskovalne izkušnje: navedite in opišite svoje projektno/raziskovalno delo v okviru predmetov, sodelovanje v raziskovalnih projektih, laboratorijsko delo na oddelku, neodvisno raziskovalno delo, ustrezne izkušnje, pridobljene s poletnimi pripravništvi itd. Tu opišite svoje izkušnje, zaradi katerih ste najboljši mogoči kandidat za profesorjev raziskovalni laboratorij ter ki vam bodo omogočile ploden in produktiven raziskovalni obisk.
  • Splošen projekt/področje, s katerim se želite ukvarjati: splošen predlog projekta ali zamisli za diplomsko oziroma magistrsko delo/doktorsko disertacijo, s katero se želite ukvarjati med svojim obiskom, in kako je ta povezana z raziskovalnim delom profesorja, za katerega se prijavljate. Opišite projekt ali zamisel in utemeljite, zakaj je za vas zanimiva. Vključite seznam znanstvenih referenc, povezanih z vašim področjem raziskovalnega dela;
    
 • izjavo o poslanstvu (1 stran):
  v izjavi o poslanstvu na kratko navedite svoje trenutne in predlagane prispevke k delovanju ASEF-ovega društva štipendistov. Ti prispevki naj bodo v skladu z ASEF-ovimi temeljnimi vrednotami, ki so akademska odličnost, oblikovanje značaja in prizadevno delo v korist človeštva (za podrobnosti glejte pogosta vprašanja). Navedite kakršno koli preteklo ali trenutno udejstvovanje, ki prispeva k rasti družbe ter krepi napredek na poslovnem in političnem področju ter področju neprofitnih organizacij (npr. prostovoljstvo v neprofitnih organizacijah, sodelovanje pri terenskem delu, vodenje akademskih/strokovnih združenj). Primeri prispevkov k delovanju društva so:
  • organiziranje javnih predavanj, umetniških razstav, glasbenih dogodkov, literarnih dogodkov, bralnih skupin, ki se ukvarjajo z določenim raziskovalnim področjem;
  • vodenje akademskega/strokovnega združenja ali študentske organizacije;
  • organiziranje poletnih šol za nadarjene mlade in dela z otroki, da se jih spodbudi, da se približajo svojim sanjam;
  • projekti delovanja v korist skupnosti in prostovoljstvo, katerih namen je izboljšati skupnost ter pomagati različnim skupinam ljudi: otrokom, starejšim občanom, invalidom, pa tudi živalim in okolju. Delovanje v korist ljudi lahko zajema tudi dogodke za zbiranje sredstev in množično financiranje;
    
 • dve priporočilni pismi:
  • v pismih naj bo jasno opisan kandidatov prispevek k raziskovalnim projektom, v katerih je sodeloval.
  • Pismi naj napišejo nadrejeni/svetovalci/učitelji, povezani s preteklimi raziskovalnimi projekti, poletnimi pripravništvi ali diplomskim/magistrskim delom.

Kandidat naj vse dokumente (razen priporočilnih pisem) odda v obliki PDF tu. Priporočilna pisma naj avtorji oddajo tu.

Če imate kakršna koli vprašanja o programu ali postopku prijave, se obrnite na ASEF na .

V celoti bodo upoštevane prijave, katerih gradivo bo prejeto do 1. decembra 2019. Po tem datumu bodo prijave obravnavane sproti do 15. januarja 2020.

asef small