Datum objave: 16.12.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je svečano razglasil četrto skupino novih rednih profesorjev in profesoric Univerze v Ljubljani. Univerzitetni senat je na predlog članic izvolil nove redne profesorice in profesorje z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela.

»Naj vam prejem naziva redna profesorica oziroma redni profesor odpre še dodatne možnosti za nadgrajevanje vašega cenjenega dela, naj se nadaljuje s še večjo vnemo. Ta naziv naj vam bo v ponos, veselje in osebno zadovoljstvo. Vivat academia, vivat profesores!,« je zbrane nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

Slavnostni govornik prof. dr. Matej Zajc s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je poudaril, da so morali vsi novoimenovani redni profesorji in profesorice pokazati veliko raziskovalne odličnosti: »Da ste danes na tem mestu, pomeni, da ste skozi vašo bogato raziskovalno in pedagoško delovanje dosegli odmevne rezultate, s katerimi ste prepoznavni v domačem in tujem akademskem okolju. Raziskovalno delo boste nadaljevali in si v prihodnosti zadajali ter dosegali vedno višje cilje. Naše osnovno poslanstvo je pedagoško delo. Verjetno ni potrebno poudariti, kako pomemben je trud na pedagoškem področju, ki je mnogokrat, v želji po doseganju visokih raziskovalnih rezultatov, zapostavljen. Morda ste si že sami postavili cilje, ki bodo v prihodnjem letu pomenili večji poudarek na vašem pedagoškem udejstvovanju.« Zbranim je zaželel, da kot ambasadorji Univerze tudi v prihodnje razvijajo stroko, znanost in umetnost, in da z zgledom motivirajo mlajše kolege.

V imenu novih rednih profesorjev se je zahvalil prof. dr. Branko Klun s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani: »V nemškem akademskem svetu kroži šala, da izredni profesorji ne naredijo nič izrednega, redni profesorji pa ničesar v redu. In res je prav beseda red tista, ki na poseben način zaznamuje profesorski poklic. Ne le zato, ker so bili včasih profesorji, ki so imeli učiteljsko stolico ali katedro 'ordinariji' – od tod sploh izhaja naziv rednega profesorja – ter so imeli oblast vodenja in urejanja svojega predavateljskega področja, temveč ker je red na poseben način povezan z znanostjo.« Kot je dejal, ima vsako od znanstvenih področij svoj red. »Toda poleg reda posameznih disciplin nas združuje še skupen, višji red, katerega se je prav ovesti v tem svečanem trenutku. Red kot resnica stvarnosti z njenimi zakonitostmi je poslednji cilj vsega znanstvenega spoznanja in zavezanost resnici je temeljna naloga, ki spremlja vsakega profesorja. Poleg naravnega reda pa je še en red, ki ga Kant imenuje tudi moralni red in ki ga lahko označimo kot zavezanost sočloveku. To je red odgovornosti – odgovornost do in za sočloveka, odgovornost do celotne družbe,« je še poudaril dr. Klun.

Foto utrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA. 

Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani z dne 13. december 2019 so: 

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Peter Peer za področje računalništvo in informatika 

FAKULTETA ZA ŠPORT
Blaž Lešnik za področje znanost o športu – kineziologija 

FAKULTETA ZA UPRAVO
Janez Stare za področje organizacija javnega sektorja 

MEDICINSKA FAKULTETA
Aleš Fidler za področje zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa
Mojca Globočnik Petrovič za področje oftalmologija
Borut Kovačič za področje biologija celice
Dušan Štajer za področje interna medicina
Vesna Švab za področje psihiatrija
Irma Virant Klun za področje biologija celice 

TEOLOŠKA FAKULTETA
Robert Cvetek za področje zakonska in družinska terapija
Tomaž Erzar za področje zakonska in družinska terapija
Branko Klun za področje filozofija
Tanja Repič Slavič za področje zakonska in družinska terapija