Datum objave: 20.12.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zveza EUTOPIA, učna in raziskovalna skupnost šestih evropskih univerz nove generacije, ki je bila uspešna s prijavo projekta Evropske univerze v okviru programa Erasmus+, je v začetku decembra projekt uradno začela uresničevati. Predsedniki in drugi ključni predstavniki posameznih partnerskih institucij so se 2. decembra 2019 srečali v Ljubljani, kjer so slavnostno zaznamovali začetek projekta in se dogovorili o več sodelovalnih pobudah.

Zvezo EUTOPIA sestavljajo Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica pa je Univerza v Ljubljani. Namen zveze EUTOPIA je spodbuditi mobilnost študentov in akademikov ter drugega univerzitetnega osebja z novimi načini skupnega poučevanja in učenja ter čezmejnega sodelovanja. Vseh šest partneric si bo prizadevalo skupaj reševati lokalna in globalna vprašanja, pri čemer ne bodo sodelovale le kot institucije, temveč tudi kot evropske regije s podjetji in oblikovalci politik. Ob tem bodo zagotavljale raziskave ter zamisli, ki bodo vplivale na življenje običajnih državljanov.

Štipendije s somentorstvom 

Štipendije s somentorstvom, ki jih financira zveza EUTOPIA, šestim doktorandom že omogočajo študij na dveh univerzah; na Univerzi v Warwicku in univerzi Vrije Universiteit Brussel ali CY Cergy Paris Université. Študenti so svoje raziskovalne doktorske projekte na področjih, kot so znanost o kompleksnosti, reproduktivna znanost ter umetnost, humanistika in kulturna dediščina, začeli izdelovati oktobra 2019. Štipendijski program s somentorstvom je omogočila skupna naložba treh trenutno vključenih institucij v višini 500 000 GBP. Predvidena tudi širitev na druge partnerske institucije zveze EUTOPIA, kar bo doktorandom omogočilo študij pod somentorstvom po vsej Evropi.

Dvojni magistrski program 

Študenti se lahko vpišejo tudi na dvojni magistrski program Evropsko povezovanje (European Integration), ki sta ga oblikovala Inštitut za evropske študije univerze Vrije Universiteit Brussel in Oddelek za politične in mednarodne študije Univerze v Warwicku.

Z naslednjim študijskim letom bodo omenjeni dvojni magistrski študenti po eno leto študirali na vsaki instituciji, instituciji pa bosta skupaj usmerjali in ocenili njihove končne projekte, s čimer bodo študente pridobili izobrazbo na obeh univerzah. Zadnjih pet let že poteka podoben dvojni magistrski program Politologija (Political Science) in Politična filozofija (Political Philosophy) med Univerzo Pompeu Fabra v Barceloni in Univerzo v Warwicku, pogovori o drugih skupnih študijskih programih po vsej mreži pa že potekajo.

Imenovan glavni tajnik zveze EUTOPIA 

Zveza EUTOPIA je pred kratkim imenovala prvega glavnega tajnika, Nikki Muckle. Gospa Muckle je zadnjih dvajset delo opravljala na Univerzi v Warwicku, nazadnje pa bila zadolžena za vodenje evropske strategije univerze, vključno z vzpostavljanjem in ohranjanjem institucionalnih povezav s ključnimi partnerji po vsej celini. Zelo dejavna je bila pri oblikovanju mreže EUTOPIA.

Uspeh na razpisu za poskusni projekt Evropske univerze v okviru programa Erasmus+ 

Od februarja 2019, ko je zveza EUTOPIA začela delovati, je zagon vse večji. Zveza je bila uspešna na razpisu za poskusni projekt Evropske univerze v okviru programa Erasmus+, kjer je od Evropske komisije prejela 5 milijonov evrov.

V okviru partnerstva EUTOPIA so bile med drugim izvedene še naslednje dejavnosti:

  • zagotavljanje obsežne mobilnosti študentov in osebja po kampusih zveze EUTOPIA, širše po Evropi in svetu, v okviru programov izmenjave ERASMUS+;
  • univerzi v Warwicku in Göteborgu sta članici Konzorcija za napredno raziskovalno usposabljanje v Afriki (Consortium for Advanced Research Training in Africa – CARTA), afriško vodene pobude, ki si prizadeva ponovno zgraditi in okrepiti zmogljivosti afriških univerz za ustvarjanje vrhunskih raziskovalcev;
  • študenti, ki prihajajo z univerz zveze EUTOPIA, so to poletje preživeli na mednarodni poletni šoli v Barceloni (ki jo organizira Univerza Pompeu Fabra v Barceloni), kjer so se udeležili predavanj v angleščini in španščini;
  • študenti z univerze Vrije Universiteit Brussel in Univerze Pompeu Fabra v Barceloni so se septembra 2019 udeležili mednarodne konference o dodiplomskem raziskovanju, ki jo je organizirala Univerza v Warwicku;
  • številni programi akademske mobilnosti, vključno s štipendijskim programom Fernandes (Univerza v Warwicku) in mednarodnim štipendijskim programom EUTOPIA (CY Cergy Paris Université), akademikom z univerz zveze EUTOPIA ponujajo priložnost za raziskovalne obiske partnerskih univerz. Partnerske institucije v zvezi EUTOPIA razvijajo tudi programe izmenjave študentov in strokovnega osebja;
  • na različnih partnerskih institucijah zveze EUTOPIA se izvajajo številne raziskovalne delavnice. Delavnico s področja računalniške in podatkovne znanosti je gostila Univerza v Ljubljani, drugo delavnico bosta organizirali Univerza v Göteborgu in Univerza v Warwicku. Sodelovanje se nadaljuje na področjih znanosti o kompleksnosti, teoretične fizike, političnih in družbenih ved ter umetnosti in kulturne dediščine. 

Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani:

„Zelo sem vesel, da smo uradno zagnali univerzitetno zvezo EUTOPIA. Gre za prelomnico pri našem razumevanju pomena sodelovanja med univerzami v Evropi v prihajajočih desetletjih.

Poleg poudarka na študentih in družbi 2050 je za nas najpomembnejši uravnotežen razvoj evropskih regij. Gre za odlično priložnost za Univerzo v Ljubljani, da skupaj s še petimi izbranimi partnerskimi univerzami oblikuje novo razvojno strategijo.“

Stuart Croft, predsednik Univerze v Warwicku:

„Namen zveze EUTOPIA je graditi mostove po vsej Evropi. Naša mreža kampusov sodeluje pri raziskavah, ki koristijo državljanom po vsej celini, in vzpostavlja novo obliko odprtega ter povezanega visokega šolstva, ki študentom, akademikom in drugemu osebju omogoča večjo mobilnost.

Z uradnim začetkom projekta Evropske univerze v okviru programa Erasmus+ smo že storili pogumne korake na poti k oblikovanju evropske akademske skupnosti, v okviru katere se študenti in osebje že učijo, sodelujejo in izmenjujejo zamisli.

Univerza v Warwicku je ponosna mednarodna institucija, ki ima v svojih genih zapisano vseevropsko sodelovanje na področju poučevanja in raziskav. Veselim se priložnosti za univerzo in regijo, ki nas čakajo z nadaljnjo krepitvijo našega partnerstva EUTOPIA.“

Caroline Pauwels, rektorica univerze Vrije Universteit Brussel:

„Ponosna sem, da je Evropska komisija univerzo Vrije Universteit Brussel skupaj s petimi drugimi ambicioznimi evropskimi univerzami v okviru zveze EUTOPIA izbrala za izvedbo enega od pilotnih projektov glede razvoja Evropske univerze.

Naš skupni cilj je ustvariti skupno evropsko učno skupnost in skupnost znanja, ki bo naše univerze preoblikovala v žive izobraževalne, raziskovalne in inovacijske laboratorije.

Z odprtim pristopom k znanosti in izobraževanju v okviru univerzitetne zveze EUTOPIA ustvarjamo skupno večuniverzitetnost s prizadevnim večjezičnim, večdisciplinarnim in večkulturnim raziskovanjem ter izobraževalnim programom.“

Eva Wiberg, predsednica Univerze v Göteborgu:

„Z zvezo EUTOPIA bomo lahko povečali svojo internacionalizacijo in uresničili vizijo o prostem prehajanju študentov, učenjakov in drugih zaposlenih med univerzami v zvezi.

Navdušena sem, da se je sodelovanje tudi uradno začelo. Na Univerzi v Göteborgu se zelo zanimamo in zavzemamo za sodelovanje.

Skrbno smo se pripravili na začetek tako znotraj zveze kot tudi na univerzi in nestrpno čakamo nadaljnji razvoj.“

Jaume Casals, rektor Univerze Pompeu Fabra v Barceloni:

“EUTOPIA so sanje nekaterih najboljših evropskih univerz, delujočih v togih regulativnih okoljih, ki omejujejo našo sposobnost odločanja, na primer pri naših politikah glede učiteljskega osebja ali snovanju študijskih programov. Sanje in morda odrešitev.

Če nam Evropa pomaga, bomo z lastno kakovostjo ustvarili zgodovino ter pokazali, da je Evropa neizčrpen vir znanosti, kulture in spoštovanja tako človeštva kot planeta.“ 

François Germinet, predsednik univerze CY Cergy Paris Université:

“EUTOPIA 2050 je kraj, kjer bomo preizkušali inovativne načine sodelovanja, pri čemer bomo presegali obstoječe modele ter postopoma povečevali kakovost in privlačnost evropskega visokega šolstva. Ta projekt z usposabljanjem in raziskavami pospešuje proces preoblikovanja, ki že poteka v naših šestih institucijah. Zveza EUTOPIA kot taka ni evropski del naših mednarodnih odnosov, temveč pomeni evropsko paleto naših odgovorov na družbene spremembe novega stoletja.“