Datum objave: 28.01.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije (SZF) so podelili priznanja za podporo poslanstvu ustanove ter priznanja za največje dosežke posameznikov in organizacij na področju komuniciranja znanosti na Slovenskem. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, ki je soustanoviteljica SZF. Univerza v Ljubljani je prejela srebrno priznanje za donatorsko podporo SZF, priznanja pa so prejeli tudi sodelavci naših članic. 

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so prejeli trije slovenski intelektualci iz akademskega okolja za svoje življenjsko delo na področju komuniciranja znanosti, in sicer prof. dr. Vito Hazler (Univerza v Ljubljani), mag. Tomaž Ogrin (Šola eksperimentalne kemije Instituta Jožef Stefan in Slovensko društvo ljubiteljev kemije) in prof. dr. Tomaž Pisanski (Univerza na Primorskem).

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju so z Univerze v Ljubljani prejeli še:

  • dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, za predano komuniciranje položaja žensko v znanosti ter za spodbujanje deklet za delovanje v znanosti in inženirstvu;
  • prof. dr. Primož Vitez, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, za vodilno vlogo pri ozaveščanju javnosti o pomenu univerze, še zlasti Univerze v Ljubljani, za razvoj slovenske družbe;
  • avtorja prof. dr. Samo Kreft, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, in mag. Darja Kolar za inovativen pristop h komuniciranju o živilih rastlinskega izvora v okviru poljudnoznanstvenega portala Lačna bučka;
  • Društvo raziskovalcev kemijskih znanosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za odlično organizacijo mednarodne znanstvene konference Cutting Edge v letu 2019. 

Priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo za leto 2019 so z Univerze v Ljubljani prejeli prof. dr. Zvonko Trontelj (Fakulteta za matematiko in fiziko), prof. dr. Jurij Kunaver (Filozofska fakulteta) in prof. dr. Borut Božič (Fakulteta za farmacijo).

Priznanje za donatorsko podporo SZF so z Univerze v Ljubljani prejeli prof. dr. Miha Tomaževič (Fakultete za gradbeništvo in geodezijo) in prof. dr. Martin Čopič (Fakulteta za matematiko in fiziko). Univerza v Ljubljani pa je prejela srebrno priznanje za donatorsko podporo kot institucija.

Listino Odlično partnerstvo pri soorganizaciji 25. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo sta prejeli Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Častni naziv Zvezda 25. slovenskega festivala znanosti sta prejela prof. dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in Luka Repar, magistrski študent Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Najvišje priznanje, častni naziv Komunikator znanosti leta 2019 je prejel dr. Sašo Dolenc, in sicer »za obsežno strokovno neoporečno in širokemu krogu ljubiteljev znanosti razumljivo komuniciranje znanosti s pomočjo številnih sestavkov v tiskanih in elektronskih medijih – med drugim v vlogi kolumnista več slovenskih dnevnikov (Delo, Dnevnik), avtorstva pri besedilih za državno proslavo ob Dnevu državnosti ter za nastop na 25. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo – Ko znanost postane moja strast.«