Datum objave: 26.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2020. Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja vstop inovacij na trg. Letos smo ga razdelili v dve kategoriji – študenti in raziskovalci, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. K prijavam vabimo vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje. Nagradni sklad znaša 12 tisoč evrov. Rok za prijavo je 19. april, nagrade bodo podeljene 25. maja 2020. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani. 

Zakaj se prijaviti?

 • NAGRADNI SKLAD 12.000 € (6.000 € za posamezno kategorijo). Kot omenjeno, sta letos dve tekmovalni kategoriji; študenti in raziskovalci. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič bo zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer bo zagotovljena tudi pomoč pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.

Rok za prijavo

 • najkasneje do 19. april 2020 do 23.59 ure
 • svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca

Pomembni datumi

 • do vključno 19. aprila: rok za oddajo prijav
 • od 4. do 15. maja: pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje
 • 20. maj: izbor 12 finalistov (6 iz skupine študentov in 6 iz skupine raziskovalcev) – predstavitev tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (komisija iz 3 članov)
 • 25. maj: predstavitev vseh 12 finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani v obeh kategorijah

Kdo se lahko prijavi?

 • Zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani,
 • študenti Univerze v Ljubljani in
 • alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datuma prijave ni minilo več kot dve leti.

Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

Pogoji za sodelovanje

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • Prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor).
 • Prijavitelji do vključno 19. aprila 2020 niso bili člani podjetniških timov, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).
 • Pogoj v kategoriji raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v 30-odstotni intelektualni lastnini v lasti Univerze v Ljubljani.
 • Prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Merila za ocenjevanje

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • in triminutna predstavitev ideje.

Več informacij:

01 620 34 82