Datum objave: 09.03.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zaradi novih primerov okužb s koronavirusom izdajamo dopolnjene napotke glede izvajanja študijskega procesa na Univerzi v Ljubljani. Napotke bomo ves čas posodabljali v skladu z razvojem dogodkov. Na Univerzi v Ljubljani razmere spremlja posebna delovna skupina pod vodstvom dekana Medicinske fakultete UL prof. dr. Igorja Švaba in dekana Zdravstvene fakultete UL doc. dr. Andreja Starca, na članicah pa delujejo koordinacijske skupine.

 • Za vsaj 14 dni se ukinejo vsa predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere več kot 100 ljudi.
 • Odsvetujejo se obiski in potovanja tako študentov kot zaposlenih na ogrožena območja s seznama Nacionalne inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 • Odsvetujejo se vsi obiski iz tujine iz ogroženih območij iz seznama NIJZ.
 • Za vsaj 14 se ukinejo vse javne prireditve, srečanja, kongresi, akademije, podelitve diplom, športna vzgoja in drugi javni dogodki.

Kako preprečimo okužbo s koronavirusom?

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19. Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 odstotkih poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Kaj storiti, če sem bil na območju (doma ali v tujini), kjer je prisoten koronavirus?  

1. Zaposleni na UL

Če ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv. Priporočeno je, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če zaposleni zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je vrnil iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali je bil v stiku z bolnikom naj ostane doma oziroma se umakne v ločen prostor in drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov). Po telefonu naj se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora zaposleni obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentira.

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so izjema osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te osebe se priporoča samoizolacija. Za take osebe torej velja, da v primeru da so bile v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus, bile v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bile okužene s koronavirusom, sledijo naslednjim navodilom:

 • naslednjih 14 dni ne izvajate kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje;
 • o tem obvestite svojega nadrejenega in kadrovsko službo, ki bo vašo odsotnost ustrezno evidentirala;
 • če se vam v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje) o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite tudi iz delovnega okolja;
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih;
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete tudi k izvajanju kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju;
 • poleg teh navodil za vključevanje v delo v kliničnem okolju upoštevajte tudi vsa navodila posamezne inštitucije, kjer se vključujete v njihov proces dela.

2. Študenti UL

Če ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Te osebe so lahko normalno vključene v študijski proces. Priporočeno je, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če študent zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in je bil na območju, kjer se pojavlja koronavirus ali je bil v stiku z obolelim, naj ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prostor ter drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov).

Študent naj se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času (tuji študenti – Zdravstveni dom za študente na Aškerčevi 4) oz. dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca predmeta, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so izjema študenti, ki prihajajo v neposredni stik z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za take študente se priporoča samoizolacija v primeru, če so bili v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus, v stiku z ljudmi iz teh območij, ali sumijo, da bi lahko bili okužene s koronavirusom,. Sledijo naj naslednjim navodilom oz. omejitvam:

 • naslednjih 14 dni se ne udeležujte organiziranih oblik pouka kot klinične vaje in ostale aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje;
 • o svoji situaciji obvestite nosilca predmeta in referat za študente, ki bodo vašo odsotnost ustrezno evidentirali, Erasmus+ študenti obvestijo Mednarodno pisarno na svoji članici;
 • nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti;
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko normalno vključite v študijski proces brez omejitev;
 • če se vam v tem času pojavijo simptomi in znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom, o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času (tuji študenti – Zdravstveni dom za študente na Aškerčevi 4) oz. dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite iz okolja na fakulteti in se držite vseh preventivnih ukrepov;
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih.

Študente pozivamo, da v okviru študijskega procesa, ki poteka v UKC Ljubljana in drugih zdravstvenih ustanovah dosledno upoštevajo navodila in morebitne omejitve, ki jih izdajo te ustanove. 

Kje dobim še več informacij?

 

k1.jpg

 

 

k2.png

 

 

k3.png