Datum objave: 14.05.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

Sprejmejo se naslednja priporočila:

 1. Izvajanje študijskih programov se v študijskem letu 2019/20 izvede preko spleta, kjer je to možno.
   
 2. Vse oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati preko spleta ali v prilagojeni obliki in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu lahko izvedejo ob fizični prisotnosti študentov, in sicer v naslednjih oblikah:
  • kot individualno delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju/učilnica);
  • kot individualno usposabljanje (npr. klinične vaje) v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova;
  • v drugih oblikah pouka, kjer so zagotovljeni naslednji pogoji:
  • zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m),
  • zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok,
  • zagotovljena je ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna maska, rokavice itd..). Oseba, odgovorna za izvedbo pouka, naj se seznani s priporočili iz spletnih strani NIJZ in MZ RS oz. se posvetuje z epidemiologom,
  • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
  • prezračevanje prostorov,
  • izvedba pouka v najkrajšem možnem času,
  • oseba, odgovorna za izvedbo pouka, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.),
  • fakulteta izdela ustrezne protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanja varnosti pred okužbo in s temi protokoli seznani vse zaposlene in študente.
    
 3. Preverjanja znanj in veščin
  • v čim večji meri se priporoča izvedba ustnih izpitov in zagovorov zaključnih del preko spleta;
  • izvedba izpitov s fizično prisotnostjo je dovoljena le, če drugače ni mogoče izvesti preverjanja znanja, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v točki 2.
    
 4. Uporaba fakultetnih knjižnic za študente je mogoča od 18. 5. 2020 dalje, pri čemer morajo knjižnice na članicah zagotoviti izvajanje priporočil, ki veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ.
   
 5. Dodatno pojasnjujemo, da je prisotnost zaposlenih v strokovnih službah odvisna od prostorskih zmogljivosti, upoštevanja priporočil iz 2. točke in izdelanih protokolov ter presoje ali je zaposleni v rizični skupini. Delo na domu je mogoče do konca epidemije, pri čemer še vedno veljajo skupinski sklepi odreditve dela na domu. V primeru dela na domu je potrebno pripravljati poročila o delu na domu.

Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 18. 5. 2020 dalje in velja do preklica.