Datum objave: 29.05.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ureja vstop v državo za študente in zaposlene v izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih institucijah, dnevne migrante in osebe iz tretjih držav. Odlok določa tudi izjeme pri izvajanju karantenskih ukrepov in potrebna dokazila za prestop državne meje.

Dokazila za študente:

  • potrdilo o vpisu na fakulteto oz. potrdilo, da študent opravlja študijske obveznosti na fakulteti, ki ga izda članica Univerze v Ljubljani;
  • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču  v Republiki Sloveniji;
  • negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni (samo za osebe iz tretjih držav);
  • dovoljenje za bivanje (samo za osebe iz tretjih držav). 

Dokazila za zaposlene:

  • pogodba o delu s članico Univerze v Ljubljani;
  • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču  v Republiki Sloveniji;
  • negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni (samo za osebe iz tretjih držav);
  • dovoljenje za bivanje (samo za osebe iz tretjih držav).

Pred prihodom v Slovenijo morajo študenti in zaposleni obvezno preveriti posodobljen seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Republiko Slovenijo (objavljen na NIJZ in MZZ spletnih straneh) ter kateri mejni prehodi so odprti. Če se študentu kljub Odloku neupravičeno odredi karantena, lahko piše na e-naslov  (Ministrstvo za zdravje) in pojasni, da je študent, ki spada med izjemo po Odloku.

Pogoji za prestop državne meje za maturante (bodoče študente), ki prihajajo na preizkus nadarjenosti oz. na sprejemne izpite na članice UL:

  • za maturante, ki imajo v državi članice EU ali schengenskega območja stalno ali začasno prebivališče, velja izjema v 11. točki 10. člena Odloka. S seboj morajo imeti potrdilo Univerze v Ljubljani, da so vabljeni na sprejemne izpite (zadostuje vabilo). Če bodo zaradi sprejemnih izpitov ostali dalj časa, morajo imeti tudi potrdilo o rezervaciji namestitve.
  • za maturante iz tretjih držav velja izjema iz 7. točke 12. člena, in sicer potrebujejo uradni negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Prav tako pa morajo imeti potrdilo Univerze v Ljubljani, da so vabljeni na sprejemne izpite (zadostuje vabilo). Če bodo zaradi sprejemnih izpitov ostali dalj časa, morajo imeti tudi potrdilo o rezervaciji namestitve.

Svetujemo vam, da spremljate aktualne informacije glede možnosti izvedbe celotne poti, prehajanja meje ter lokacij in pogojev vstopa v Slovenijo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter predstavništva Republike Slovenije v državi iz katere prihajajo.

Več informacij