Datum objave: 15.07.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zveza evropskih univerz EUTOPIA je v okviru projekta EUTOPIA 2050 vzpostavila prvi mednarodni Program mobilnosti raziskovalcev. Namen programa je prek povezovanja akademske in raziskovalne skupnosti spodbuditi nove oblike sodelovanja in reševanja globalnih in lokalnih izzivov. Prijave so odprte od 6. julija 2020 do porabe sredstev.

Program podpira izmenjavo strokovnega znanja in raziskovalnih infrastruktur ter razvoj skupnih raziskovalnih dejavnosti (na primer skupne publikacije, skupne prijave na mednarodne razpise, inovacije in podobno) prek financiranja kratkih raziskovalnih obiskov (dva do tri tedne) na partnerskih univerzah EUTOPIE; Univerzi Vrije v Bruslju, Univerzi Cergy v Parizu, Univerzi v Göteborgu, Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni ter Univerzi v Warwicku.

Program je odprt za vse znanstvene discipline in teme, spodbujajo pa se projekti, povezani s temo "Planetarne blaginje" (Planetary well-being). Projekti bodo izvedeni na gostujoči instituciji v sodelovanju z izbranim gostujočim raziskovalcem oz. profesorjem, domača institucija pa bo povrnila stroške mobilnosti v višini do 3000 EUR na obisk. Univerza v Ljubljani bo v skladu s programskim proračunom financirala štiri projekte, predvsem naslednje vrste:

  • klasični raziskovalni projekt (poudarek na znanstvenih ciljih);
  • inovacijski projekt (poudarek na raziskavah in razvoju, inovacijah in prenosu tehnologije) ali
  • projekt, ki se osredotoča na uporabo rezultatov raziskav in vključevanjem družbe. 

Več informacij najdete na uradni spletni strani zveze EUTOPIA.

Program mobilnosti